Rakennusliikkeet

valaistussuunnittelupalvelu


Rakennusliikkeet

valaistussuunnittelupalvelu


Lyömättömät palvelut rakennusliikkeille

Rakennusliikkeille kustomoimamme Valaistussuunnittelupalvelu on nostanut suosiotaan huimasti. Palvelua hyödyntävät jo useat rakennusalan yritykset. Etuja hyvin suunnitellusta valaistuksesta on rakennusliikkeille useita.

Valaistussuunnitelman hyöty kohteiden myynnissä

Yksi valaistussuunnittelun suurimmista eduista on suunnitelman mukana tulevat realistiset 3D-kuvat rakennettavasta kohteesta, joista on muodostunut kaupankäyntitilanteessa rakennusliikkeille selkeä kilpailuetu. Kuvien avulla kohteen hankintaa suunnitteleva asiakas saa erinomaisen käsityksen kohteestaan jo etukäteen. Näin valaistussuunnittelua hyödyntäville rakennusliikkeille palvelustamme onkin tullut ensisijaisesti instrumentti, jonka avulla myydään enemmän kohteita.

Aukoton yhteistyö suunnittelusta toteutukseen

Samalla kun valaistussuunnittelu integroidaan osaksi suunnitteluprosessia helpottuvat myös sähkösuunnittelijan, timpurin ja sähköasentajien työt. Sähkösuunnittelijan osalta työmäärä vähenee siten, että valaisinten paikkojen ja ohjauksien miettiminen poistuu kokonaan. Myös asiakkaan kanssa kommunikaatio valaistuksesta vähenee, kun asiakas on jo valinnut haluamansa valaisimet etukäteen ja päättänyt ohjaukseen liittyvät seikat. Sähkösuunnittelijalle toimitetaan valmis ohjaustiedot sisältävä valaisinpistekuva, joka voidaan sellaisenaan liittää osaksi kohteen sähkösuunnitelmaa. Lisäksi mukana toimitetaan timpurille rakenteita varten tulevat muutokset, mikäli sellaisia asiakkaan toiveesta valaistuksen suhteen tulee. Tällainen muutos voisi olla esimerkiksi muuntajien sijoitteluun liittyvät yksityiskohdat.

Tutkitusti

Tutkimustulosten mukaan 61% omakotitaloa ostavista ihmisistä haluaisivat panostaa enemmän valaistukseen.

Ammattikorkeakoulun päättötyönä teettämämme tutkimuksen mukaan 61% talonrakentajista halusi panostaa enemmän valaistukseen vuosina 2017 - 2018. Suurin osa näistä rakentajista olisi toivonut talotoimittajaltaan enemmän asiantuntemusta ja aktiivisempaa otetta valaistusasioiden suhteen. Tutkimukseen otti osaa sekä vastikään rakentaneet, että parhaillaan omakotitaloa rakentamassa olevat yksityishenkilöt. Vaikka kyse oli omakotitalon rakentajista, voidaan tutkimustulosten katsoa antavan viitteitä myös kerrostalo- tai rivitaloasunnon hankkivien yksityishenkilöiden toiveista valaistuksen suhteen.

Taloautomaatiot

Tänä päivänä rakennettavissa kohteissa käytetään usein erilaisia älykkäitä ratkaisuja ja etenkin taloautomaatiojärjestelmät päätyvätkin monesti rakennettavaan kohteeseen. Winled -valaisimet ovat yhteensopivia useiden eri järjestelmien kanssa, kuten Dali, KNX sekä ABB:n free@home. Yhteensopivien tuotteiden lisäksi olemme tottuneet työskentelemään edellä mainittujen ohjausjärjestelmien kanssa, joten tarvittaessa kykenemme antamaan myös teknistä tukea näiden tiimoilta.

Mukautuva palvelu

Olemme matkan varrella oppineet, että toimintatapoja rakennusalalla on vähintään yhtä monta kuin yrityksiäkin. Haluammekin korostaa sitä, että meidän ensisijainen tarkoituksemme on mukauttaa valaistussuunnittelupalvelu osaksi teidän prosessianne niin, kuin se teille parhaaksi sopii. Toimimme tällä hetkellä yhteistyössä niin omakotitaloja, kerrostaloja, rivitaloja, toimitiloja ja teollisuuskiinteistöjäkin rakentavien yritysten kanssa. Kaikissa yhteistyömalleissa hinnoittelu on selkeää ja yllätyksetöntä niin suunnittelun, kuin valaisintenkin osalta. Räätälöimme rakennusliikkeelle vuosittain oman hinnaston valaisimista ja suunnittelemme kohteet listan mukaisia valaisimia käyttäen.

Yhteistyömalli valmistalorakentajille

Valmistaloja rakentavien talotehtaiden kanssa solmimamme yhteistyösopimusmalli on yleisimmin tällainen. Winled sitoutuu tekemään valaistussuunnitelman kaikkiin talotehtaan rakentamiin valmistalopaketteihin. Valaistus suunnitellaan siten, että jokaisesta talomallista toteutetaan kolme eritasoista valaistusta: Standard, Premium ja Premium+ tasot. Talon jokainen tila 3D-mallinnetaan ja asiakas pääsee näkemään tasokkaista 3D-kuvista miltä jokainen tila milläkin valaistustasolla näyttäisi. Näin talopaketin ostajan valaisinten valinta helpottuu olennaisesti ja asiakkaalle jää ainoastaan valittavaksi omaan budjettinsa sopiva valaistustaso. Valaistus suunnitellaan kaikin puolin valmiiksi, mutta kuitenkin siten, että asiakas voi halutessaan hankkia mahdolliset roikkuvalaisimet mieleisensä näköisiksi. Mahdolliset muutokset ja asiakkaan lisätoiveet suunnitelmiin tehdään myös toimestamme veloituksetta.

Talotehdas puolestaan sitoutuu käyttämään rakentamissaan kohteissaan ainoastaan Winled -merkkisiä valaisimia. Se miten talotehdas sitten hinnoittelee eri valaistustasojen mukaiset valaistukset jää talotehtaan oman harkinnan varaan. Lisäksi Winled sitoutuu varastoimaan suunnitelmissa käytettyjä valaisimia arvioidun menekin verran ja toimittamaan talotehtaan tekemät tuotetilaukset 3 vuorokauden toimitusajalla.


Yhteistyömalli pien-, erillis- tai rivitalo rakentajille

Pien- ja erillistalojen suhteen toimimme usein siten, että teemme kaikkiin yksilöllisiin kohteisiin valaistussuunnitelman, jolloin talotehdas voi markkinoida palveluaan siten, että kaikkiin talotehtaan kautta ostettuihin toimituksiin kuuluu valaistussuunnitelma. Näin talotehtaan vastuulle ei jää se päätyykö asiakas hankkimaan valaistussuunnitelman mukaiset valaisimet vaiko eikö. Sen sijaan talotoimittaja voi lisätä Suomen laadukkaimman valaistussuunnittelun osaksi asiakkaalle tarjottavaa kokonaisuutta.

Rivitaloissa pohjakuvat ovat yleensä identtisiä toistensa kanssa, joten voimme suunnitella yhteen pohjaan esimerkiksi kolme eritasoista suunnitelmaa valaisimineen, joista asiakkaan on helppo valita itselle sopiva valaistustaso jo myyntitilanteessa. Tällöin kustakin rakennettavasta asuntomallista on tehty täydellinen suunnitelma budjettivaihtoehtoineen. Näin toimittaessa emme veloita valaistussuunnittelusta erikseen ja rakennusliike sitoutuu hankkimaan asiakkaan valitsemat valaisimet.


Yhteistyömalli kerrostalorakentajille

Olemme tehneet paljon yhteistyötä Suomen suurimpien rakennusliikkeiden kanssa kerrostalorakentamisen puolella. Tyypillisesti toimimme siten, että rakennusliike määrittelee rakennettaviin kerrostaloasuntoihin kaksi eri kustannustasoa paljonko valaisimet saavat maksaa. Tämä esitetään meille yleensä periaatteella euroa / neliö. Näillä tiedoilla suunnittelemme veloituksetta parhaan mahdollisen valaistusratkaisun kummallakin budjettivaihtoehdolla. Näin rakennusliike saa hyvät suunnittelukuvat kohteesta osaksi markkinointimateriaalejaan sekä asiakas pääsee valitsemaan valaistuksekseen ns. Standard tai Premium-tason. Rakennusliike sitoutuu tällöin hankkimaan kuhunkin rakennettavaan asuntoon asiakkaan valitseman vaihtoehdon.

Toinen vaihtoehto on se, että rakennusliike tarjoaa Winledin valaistussuunnitelman asiakkaalleen lisäpalveluna. Tällöin tarkempi toimintamalli sovitaan tapauskohtaisesti rakennusliikkeen omaan toimintamalliin parhaiten istuvaksi.

Toimitamme myös lukuisiin kerrostalokohteisiin porraskäytävien sekä julkisivujen valaisimet, jolloin hinnoittelemme kahdesta viiteen valaisinmallia ja rakennusliike voi itse kohteesta riippuen päättää mitä haluaa kulloinkin käyttää rakennettavassa kohteessa. Myös koko kohteen valaistussuunnittelu julkisivuista pihavaloihinkin on mahdollista näin toivottaessa.


Yhteistyömalli toimitila ja varastohallirakentajille

Toimitilavalaistuksen suunnittelu onkin yksi Winledin käytetyimmistä palveluista. Yleensä toimitila ja varastohallirakentaminen eivät vaadi visuaalisuudeltaan niin yksityiskohtaisia ratkaisuja, kuin pientalojen suunnittelu. Sen sijaan valaistuksen tasot ja etenkin erilaiset tekniset asiat, kuten valaistuksen häikäisyyn ja työturvallisuuteen liittyvät seikat nousevat suurempaan rooliin jo pelkästään määräysten takia.

Yleisin yhteistyösopimusmalli tällaisissa tapauksissa on se, että saamme kohteeseen liittyvät kuvat ja tiedot, jonka jälkeen toimitamme valaistussuunnitelman valmiina rakennusliikkeelle. Suunnittelusta emme peri maksua, mutta rakennusliike sitoutuu tilaamaan suunnitellut valaisimet Winlediltä. Valaisinten hinnoittelu on kuitenkin hyvin läpinäkyvää, sillä toimitamme aina valaisinhinnaston etukäteen tutustuttavaksi sekä annamme ennen suunnittelua tarvittaessa jo suurpiirteisen arvion valaisinten kappalemääristä, jolloin budjettia on helppo haarukoida.