Hyvän valaistuksen tärkeys ikäihmisen arjessa

On selvää, että ihmisen ikääntyessä näkökyky heikkenee ja tilojen esteettömyyden tärkeys kasvaa. Siinä missä parikymppinen pystyy hämärässäkin erottamaan kasvonpiirteitä, ei se enää samalla valaistusvoimakkuudella onnistukaan, jos katsoja on yli 40-vuotias – itseasiassa valaistusvoimakkuuden tarve on lähes kaksinkertaistunut tähän ikään ehdittäessä. Aikaisemmin valaistussuunnittelu ja sen käyttämät standardit pohjautuivat vahvasti 20-30 -vuotiaiden näköjärjestelmän ominaisuuksiin, mutta vanhustenhoidon tarpeen lisääntyessä on myös ikääntyvien arkea helpottavaan valaistukseen alettu kiinnittää yhä... Lue lisää