LED valaistus maataloudessa

Valaistus on tärkeä osa maataloutta, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa (siipi)karjan tuotantoon. Valaistuksen avulla voidaan pitkittää karjan päiviä, joka esimerkiksi kiihdyttää lehmien maidontuotantoa. Joidenkin tutkimusten mukaan valaistuksen avulla voidaan myös vaikuttaa siipikarjan käyttäytymiseen, esimerkiksi infrapunavalaistus saattaa aiheuttaa kanoissa aggressiivisuutta, kun taas liiallinen hämäryys saattaa joissain tapauksissa lietsoa pelkoa. Tämän takia tiloihin kannattaa tehdä huolellinen valaistussuunnitelma, jotta valaistuksella saataisiin aikaan positiivia vaikutuksia eläimiin ja vältettäisiin negatiiviset va... Lue lisää

LED valaistus mukana maatalouden murroksessa

Kemijärven Isokylässä sijaitsevalla maatilalla toteutetut mittavat uudistukset kohti ekologisempaa tuotantoa, parempia työolosuhteita ja eläinten hyvinvointia ovat oiva esimerkki siitä, minkälaista murrosvaihetta perinteinen maatalous on läpikäymässä sekä mitä kannattavilla investoinneilla voidaan saada aikaan. Vuoden 2016 huhtikuun lopussa aloitetussa parannusmuutoksessa Jaakko Lahden entinen parsinavetta saneerattiin lypsylehmille sopivaksi pihattonavetaksi, jossa lehmät käyskentelvät vapaina ja lypsäminen tapahtuu robotin avulla. Urakoinnista vastanneen **Osuuskunta Lapin Wekkon Pasi Pohjoism... Lue lisää