LED valaistus maataloudessa

Tuettavalle tuotantorakennukselle on määritetty valaistusvoimakkuudet, jotka pitää toteutua, jos hakee ja saa investointiavustusta. Maa- ja metsätalousministeriön asetus valaistuksen vähimmäisvoimakkuudesta: Eläintilan yleisvalaistus 150 lux (kahden metrin korkeudella), lypsyasema 250 lux (utarekorkeudella), nuoren karjantila 100 lux (kahden metrin korkeudella). Valaistus on tärkeä osa maataloutta, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa (siipi)karjan tuotantoon. Valaistuksen avulla voidaan pitkittää karjan päiviä, joka esimerkiksi kiihdyttää lehmien maidontuotantoa. Joidenkin tutkimusten mukaan valaistuksen avulla voidaan my?... Lue lisää

LED valaistus mukana maatalouden murroksessa

Kemijärven Isokylässä sijaitsevalla maatilalla toteutetut mittavat uudistukset kohti ekologisempaa tuotantoa, parempia työolosuhteita ja eläinten hyvinvointia ovat oiva esimerkki siitä, minkälaista murrosvaihetta perinteinen maatalous on läpikäymässä sekä mitä kannattavilla investoinneilla voidaan saada aikaan. Vuoden 2016 huhtikuun lopussa aloitetussa parannusmuutoksessa Jaakko Lahden entinen parsinavetta saneerattiin lypsylehmille sopivaksi pihattonavetaksi, jossa lehmät käyskentelvät vapaina ja lypsäminen tapahtuu robotin avulla. Urakoinnista vastanneen **Osuuskunta Lapin Wekkon Pasi Pohjoism... Lue lisää