Äly-etuliite löytyy nykyään yhä useamman asian edestä, kuten televisioista, matkapuhelimista, kodeista ja tietenkin myös valaistuksesta. Älyvalaistuksen tai älykkään valaistuksen perimmäisenä ideana on ollut energiansäästön tehostaminen. Älyvalaistuksen voi toteuttaa niin kotiautomaatiolla tai sitten älykkäillä lampuilla.

Tässä artikkelissa käymme läpi mikä on älyvalaistus, miten sen voi toteuttaa ja mitä käytännön etuja sillä saavutetaan.

Mitä eroa on älyvalaistuksella ja älyvalaisimella?

Käytännössä älyvalaistus on järjestelmä, jolla valaistusta voidaan ohjata erilaisilla tilanteilla, tunnistimilla ja säätimillä. Tämä voidaan toteuttaa monella eri kotiautomaatiojärjestelmällä, jolloin valaistus on osana älykotia. Valaisimina tässä voidaan käyttää mitä tahansa valaisinta, mikä on himmennettävissä. Yksinkertaisimpina tilanneohjauksina toimivat esimerkiksi kotona/poissa -tilanteet. Kun painetaan kotoa poistuttaessa päälle poissa -tilanne, sammuvat kaikki valaisimet automaattisesti, myös ne jotka aamun kiireissä unohtui päälle. Tunnistimia voidaan lisätä järjestelmään, jolloin se tunnistaa onko ketään tilassa ja valot voidaan tarvittaessa sammuttaa tällöin automaattisesti. Tällöin valot ovat päällä vain silloin, kun niitä oikeasti tarvitaan.

Valoja voidaan ohjata myös perinteisillä säätimillä, mutta suurimman hyödyn saa, kun tehdään tilanne ohjauksia. Säätimestä voidaan painaa esimerkiksi olohuoneeseen tunnelmavalaistus -tila, jolloin vain tietyt valaisimet palavat. Tämä voidaan myös helposti painaa päälle vaikka puhelimesta tai vaikka ääniohjauksella, jolloin ei tarvitse nousta itse sohvalta ylös säästääkseen sähköä. Järjestelmään voidaan lisätä myös valoisuusantureita tai aikaohjauksia, jolloin ulkovalaisimet saadaan päälle tiettyyn kellonaikaan tai sen mukaan, kun ulkona alkaa hämärtämään.

Varsinainen älyvalaisimessa on itsessään lisätoiminto, jolloin niitä saadaan ohjattua bluetoothin tai WiFi:n avulla matkapuhelimella. Tällöin valaisinta voidaan himmentää tai vaihtaa sen väriä, riippuen valaisimen ominaisuuksista. Myös näillä älyvalaisimilla voidaan luoda erilaisia valaistustilanteita, joita voidaan ohjata helposti esimerkiksi puhelimen avulla. Älyvalaisimen etuna on se, että ne saadaan kiinnitettyä olemassa oleviin valaisimiin, jolloin uusia johdotuksia ei ole tarvetta tehdä valaistusta uusittaessa.

Tällaisia älylamppuja on tarjolla muun muassa Philips Huelta ja Ikean TRÅDFRI.

Älyvalaistuksella voidaan ohajta ledvaloja puhelimella

Miksi kannattaa valita älyvalaistus?

Vaikka älyvalaistuksen alkuperäinen tarkoitus on ollut energiansäästön lisääminen, saadaan siitä irti paljon enemmän. Älyvalaistus lisää mukavuutta, turvallisuutta ja valaistuksen muunneltavuuteen saadaan sen myötä runsaasti vaihtoehtoja. Jos taloon halutaan valaistuksen lisäksi muutakin älyä, on kannattavaa panostaa kotiautomaatioon, jolla kaikki toiminnot saadaan yhdistettyä. Tällöin pystytään helposti seuraamaan erilaisia tilastoja esimerkiksi energiankulutuksesta.

Älyvalaistus osana kotiautomaatiota

Energiansäästöä syntyy paljon jo sillä, että valot ovat päällä vain tarvittavissa tiloissa ja tarvittavalla teholla. Järjestelmä pitää huolen siitä etteivät valot jää turhaan palamaan unohduksen tai mukavuuden halun seurauksena. Kun tilanneohjaukset on suunniteltu hyvin, tulee näitä toimintoja myös käytettyä enemmän. Varsinkin sen takia, että säädön voi hoitaa vaikka puhelimella, joka usein sijaitsee lähempänä kuin fyysinen säädin. Nämä eivät pelkästään tuo säästöä sähkössä, vaan lisäävät myös itse valaisimien elinikää.

Älyvalaistuksen avulla isoissa toimitiloissa tai logistiikkahalleissa voidaan saada jopa 80% säästöt verrattuna perinteiseen systeemiin. Älyvalaistuksen avulla saadaan myös parhaiten hyödynnettyä päivänvalo, jolloin valaisimet voivat säätyä sen mukaan kuinka paljon päivänvaloa tilaan tulee.

Älyvalaistus parantaa huomattavasti käyttökokemusta ja mukavuutta, kun hyvin toteutetussa järjestelmässä asiat tapahtuvat automaattisesti. Esimerkiksi valon värilämpötila voidaan laittaa säätymään iltaisin lämpimäksi, joka helpottaa nukahtamista. Vastaavasti taas aamulla valot voivat syttyä herätyskellon mukaisesti ja valon värilämpötila voi olla kirkas, joka auttaa heräämään ja piristymään. Tätä värilämpötilojen vaihtelua voidaan hyödyntää esimerkiksi oppilaitoksissa, jolloin oppilaat saadaan pysymään virkeämpinä ja keskittyneempinä läpi päivän.

Älyvalaistuksessa riippuen järjestelmässä, on usein helppo tehdä muutoksia valaistuksen ohjauksiin ja tilanteisiin. Tämä lisää huomattavasti käyttömukavuutta, koska jokainen pystyy tekemään muokkauksia valaistukseen niin kuin itse haluaa ja huomaa parhaaksi vaihtoehdoksi käyttökokemuksen karttuessa. Valaisimia voidaan ohjata niin yksitellen kuin ryhmissäkin ja valaisimen siirtäminen toiseen ryhmään on yksinkertaista ohjelmallisesti, kun perinteisillä järjestelmässä se on mahdotonta ilman uusien sähköjohtojen vetämistä.

Asiakkaamme kokemuksia älyvalaistuksesta voitte lukea hänen vieraskynäkirjoituksesta Älykkäästä valaistuksesta.

Mitä älyvalaistus vaatii sähköasennuksilta?

Älyvalaistuksen toteutus vaatii usein muutoksia sähköasennuksiin, kun se toteutetaan kotiautomaation avulla.

Suosittu kotiautomaatio on KNX, johon voitte tutustua paremmin Ledvalojen ohjaus KNX:llä -artikkelissa.

Suoraan valaistuksen ohjaukseen suunniteltu DALI -järjestelmä on kätevä pelkkään valaistuksen ohjaukseen, jos kotiin ei haluta muuta automaatiota. Se voidaan toki liittää myös osaksi KNX -järjestelmää, jos halutaan koko kiinteistön kattava automaatiojärjestelmä.

Lisää DALI -järjestelmästä ja sen vaatimista sähköasennuksista voitte lukea LED VALOJEN OHJAUS — DALI -artikkelistamme.

ABB:n free@home on kätevä järjestelmä kaikenlaisten toimintojen ohjauksiin, sen vaatimuksista sähköasennuksille voitte lukea lisää ABB-free@home-kotiautomaation asennus -artikkelista.

Älyvalaistuksen asentaminen

Älyvalaistus jälkiasennuksena

Jälkiasennuksena älyvalaistus on helpointa toteuttaa varsinaisilla älypolttimoilla, kuten Philipsin Hue tai Ikean TRÅDFRI -sarjan tuotteilla. Ne voidaan kiinnittää suoraan vanhoihin valaisimiin, jonka lisäksi tarvitaan tukiasema, jolla nämä polttimot saadaan yhdistettyä järjestelmään. Näiden käyttöönotto sujuu yleensä helposti valmistajan mobiilisovelluksen avulla. Kuten nykyään moneen muuhunkin asiaan, niin näihinkin löytyy paljon hyödyllisiä ohjevideoita YouTubesta.

Jälkiasennuksessa ei siis tarvitse tehdä varsinaisia sähkötöitä ollenkaan, paitsi jos valaisin on ohjattu perinteisellä himmentimellä, on ne hyvä vaihtaa tavallisiin kytkimiin, sillä kaikki lamput eivät toimi perinteisen himmentimen kanssa. Älypolttimot saattavat osittain olla perinteisiä polttimoita suurempi kokoisia, joka on hyvä huomioida ennen ostoa. Tällöin ei pääse muodostumaan tilannetta, jossa polttimo ei mahtuisikaan siihen kauniiseen ja kalliiseen sisustusvalaisimeen, josta on ennen ostoa pitkään haaveiltu.

Mitä älyvalaistus maksaa?

Älyvalaistuksen hinta riippuu monesta tekijästä, joista suurin on valittu järjestelmä. Itse valaisimina voidaan käyttää samanlaisia himmennettäviä LED valaisimia kuin perinteisellä sähköistyksellä toteutettavassa kohteessa, joten niistä ei synny lisäkustannuksia. DALI-järjestelmä vaatii valaisimelta DALI-liitäntälaitteen, jolloin valaisimen kustannukset voivat hieman nousta. Kovin suurista summista ei näissä kuitenkaan ole kyse.

Valaisimet ja kotiautomaatiojärjestelmä yleensä maksaa enemmän kuin "perinteisellä" tavalla toteutettu valaistuksen ohjaus. Tämä johtuu lähinnä siitä, että kotiautomaatiossa on enemmän vaihtoehtoja valaistuksen ohjaukseen. Jos halutaan saada kaikki samat ominaisuudet "perinteisellä" sähköistyksellä, mitkä saadaan kotiautomaatiolla, nousee senkin hinta lähes samaksi. Yleisesti ottaen älyvalaistuksen toteutus automaation avulla maksaa noin prosentin tai kaksi talon rakentamisen kokonaiskustannuksista. Kalliimpi alkuinvestointi maksaa itsensä nopeasti takaisin energiansäästössä sekä nostaa talon arvoa sen tuoman käyttömukavuuden ja muokattavien toimintojen ansiosta.

Valaisimien hinnoista voitte lukea PALJONKO HYVIN SUUNNITELTU VALAISTUS MAKSAA -artikkelistamme.

Itse älypolttimot maksavat noin 10–60 euroa kappale, riippuen sen sisältämistä ominaisuuksista. Tämän lisäksi tarvitaan tukiasema, joilla valaisimet saadaan käyttöön, se maksaa noin 40–50 euroa. Yhdellä tukiasemalla pystytään ohjaamaan monia kymmeniä polttimoita, jolloin tavalliseen taloon riittää vain yksi tukiasema.


Julkasija: Winled Oy, Joona Saarelainen
Julkaistu : 03.12.2019

Lue myös