LED valaistus mukana maatalouden murroksessa


Kemijärven Isokylässä sijaitsevalla maatilalla toteutetut mittavat uudistukset kohti ekologisempaa tuotantoa, parempia työolosuhteita ja eläinten hyvinvointia ovat oiva esimerkki siitä, minkälaista murrosvaihetta perinteinen maatalous on läpikäymässä sekä mitä kannattavilla investoinneilla voidaan saada aikaan. Vuoden 2016 huhtikuun lopussa aloitetussa parannusmuutoksessa Jaakko Lahden entinen parsinavetta saneerattiin lypsylehmille sopivaksi pihattonavetaksi, jossa lehmät käyskentelvät vapaina ja lypsäminen tapahtuu robotin avulla.

Urakoinnista vastanneen Osuuskunta Lapin Wekkon Pasi Pohjoismäki kertoo, että koko navetta uusittiin niin tilojen kuin sähköistyksenkin osalta. Pihattonavetasta löytyy nykyaikaiset ruokintakioskit, lehmien harjalaitteet sekä uudet säiliöt lehmänlietteen poistumiseen. Näiden lisäksi lehmien hyvinvoinnin kannalta merkittävä parannus on lypsyrobotti, jossa lehmä voi halutessaan käydä lypsyllä. Laite tunnistaa jokaisen lehmän ja onko maitoa kertynyt tarpeeksi, jotta lypsylle on mahdollista päästä.

LED-valaistusuudistus hyväksytty osa ELY-tukea

Jaakko Lahti kertoo, että heidän uudistuksestaan 35 % hyväksytyistä kustannuksista tuettiin ELY-tuella. Tämä edellytti, että hakija on päätoiminen maanviljelijä ja hänellä on esittää laskelmat, jotka vahvistivat kannattavan investoinnin.

"Muun muassa LED-valaisimet olivat laskelman yksi hyväksytyistä investoinneista", kertoo Lahti.

Maatiloilla on mahdollista hakea tätä hyvinvointitukea, mikäli investointien tarkoitus on edistää työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa. Hyvänä esimerkkinä tällaiseen tukeen oikeuttavista muutoksista on vanhan navetan valaistuksen uudistaminen. Jos kustannuslaskelmat osoittavat kannattavan investoinnin ja tarvittavat kriteerit täyttyvät, on tukea mahdollista hakea ja sitä myönnetään n. 30 prosentille hyväksyttävistä kustannuksista. Suurissa hankkeissa on lisäksi mahdollista saada investointitukea.

Navettojen erikoistarpeet valaistuksen osalta

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan navetan valaistusvoimakkuuden tulisi olla 200 luksia. Navetassa tulisi ottaa huomioon myös eläinten vuorokausirytmi valaistuksen osalta: lehmä nimittäin tarvitsee 16 tuntia päivänvaloa sekä 8 tuntia lepoa. Oikealla päivä- ja yörytmillä on suora vaikutus lehmän vireystilaan, joka puolestaan korreloi maidontuotannon kanssa.

Uudistuneessa navetassa tämän mahdollistavat uudet valaisimet lisälaitteineen, jotka yhdessä valaistuksen ohjausten sekä automatisointien kanssa pitävät huolta siitä, että vuorokausirytmi toimii automaattisesti ja ongelmitta.

Eläimet kävelevät tästä läpi.

Ohjauksia voidaan hoitaa tästä toimistosta

Valaistussuunnitelma, tarkat säästölaskelmat sekä oikeat valaisimet avaintekijöinä

Ammattitaitoinen valaistussuunnittelu ei ole tärkeässä roolissa ainoastaan toimistoissa tai omakotitaloissa, vaan sen tuoma lisäarvo on huomattava myös maatalouden toiminnassa: sen avulla voidaan merkittävästi parantaa eläinten hyvinvointia, tuottavuutta, tilojen turvallisuutta sekä tietysti energiansäästöä.

Jotta tarvittavat valaistustarpeet täyttyisivät, tehtiin uudesta navetasta Winledin valaistussuunnitelma. Suunnitelman mukana asiakas sai yksityiskohtaiset 3D-mallinnokset kohteesta sekä tarkat laskelmat valoarvoista sekä energiankulutuksesta.

3D-mallinnos navetasta.

Valaistussuunnittelussa oli tärkeää huomioida standardien mukaisen valaistustason täyttymisen lisäksi itse valaisinten valinta. Navetat, tallit, sikalat ja muut eläinsuojat ovat jo itsessään haastavia kohteita pölyn ja jossain muodossa myös kosteuden osalta, ja tämän vuoksi valaisimelta vaaditaan normaalia enemmän. Lisäksi muun muassa navetan yövalaistuksen on oltava tarkasti suunniteltu, koska lehmät stressaantuvat, jos yöaikaan on liian pimeää tai liian valoisaa. Tällöin ammattimainen valaistussuunnittelu ja valaistukseen sekä sen kontrollointiin käytettävät välineet korostuvat hyvän lopputuloksen kannalta.

Lisää navettojen ja maatilojen valaistussuunnittelusta voit lukea artikkelistamme: LED-valaistus maataloudessa

Uusi valaistus Jupiter-valaisimilla

D-merkityt LED-valaisimet tärkeässä roolissa paloturvallisuuden parantamisessa

Entinen parsinavetta oli 10 metriä leveä, ja sen valaistuksesta pitivät huolta vuodelta 1981 peräisin olleet loisteputkivalaisimet. Tällainen loisteputkivalaistus on ollut yleisesti käytetty valaistusratkaisu maatiloilla ennen LED-valaistuksen vaihtumista suositukseksi.

Loisteputket korvattiin Winledin D-merkityillä Jupiter 50 W LED-heittimillä. Loisteputkien korvaaminen kyseisillä heittimillä takaa sen, että pölyisissäkään tiloissa valaisimista johtuvaa palovaaran riskiä ei ole: D-merkintä myönnetään nimittäin valaisimille, joiden pintalämpötila nousee maksimissaan 90 asteeseen näin minimoiden pölyhiukkasten syttymisriskin.

Huoltovapaus, pitkäikäisyys ja pieni energiankulutus

Korkeamman energiankulutuksen lisäksi myös jatkuvat huoltotoimenpiteet aiheuttivat päänvaivaa:

"Vanhat valaisimet oli hankala vaihtaa ja muovit olivat pehmentyneet", kertoo Lahti.

LED-valaisinten huoltovapaus tarjoaakin vaivatonta käyttöä sekä pitkäikäisyyttä, joka yhdessä pienen energiankulutuksen kanssa takaa sen, että säästöjä syntyy varmasti lyhyelläkin aikavälillä.

Tehtyjen säästölaskelmien mukaan energiankulutus tulee pienenemään tuntuvasti suhteessa kasvaneisiin neliöihin. Vanhan navetan kulutus oli Pohjoismäen mukaan noin 1,5 - 2 kWh, kun taas uudessa navetassa, joka on kooltaan puolet isompi kuin entinen, energiankulutus tulee putoamaan suurinpiirtein 1,2 kWh luokkaan.

Lehmillä on hyvät oltavat tässä navetassa

Maitohuoneessa riittää valoa

Uuden navetan lopputulokseen ollaan oltu tyytyväisiä. Pohjoismäen mukaan työt jatkuvat vielä nuorkarjapuolella, jonka lisäksi tarkkaan suunnitellut ohjaukset ja automatisoinnit viimeistellään kuntoon.

Hyvin suunniteltu LED-valaistus ei tunnu ainoastaan rahallisissa säästöissä vaan myös ihmisten ja eläinten turvallisissa, viihtyisissä ja tuotannollisissa työolosuhteissa sekä hyvinvoinnissa, joka ainakin tässä kemijärveläisessä navetassa on tätä nykyä täysin uudella tasolla.


Julkasija: Winled Oy, Toni Töyräs
Julkaistu : 27.11.2017

Lue myös