Valaistusvoimakkuudet teollisuudessa ja kodin eri tiloissa


Sisävalaistusstandardi SFS-EN 12464-1 määrittelee sisätyötilojen valaistusvaatimukset ja siinä käsitellään kaikki yleisimmät näkötehtävät.

Tässä artikkelissa käymme läpi yleisiä eri tilojen valaistusvaatimuksia niin työtiloissa kuin kodin eri tiloissa sekä sitä mistä nämä vaatimukset koostuvat.

Artikkelista löydät valaistusvaatimukset seuraaviin kohteisiin:

Standardin mukaiset valaistusvaatimukset

Valaistusvaatimukset on määritelty kolmen perustarpeen mukaan: näkömukavuus, näkötehokkuus ja turvallisuus. Näiden tarpeiden mukaan työntekijällä on tunne, että valaistus vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin. Tämä tunne parantaa epäsuorasti työtehokkuutta ja työn laatua. Työntekijä pystyy myös suoriutumaan näkötehtävästään pidempien jaksojen aikana ja vaativissa olosuhteissa.

Standardissa käsitellään myös tärkeimpiä näköympäristön määritteleviä tekijöitä: luminanssijakauma, valaistusvoimakkuus, valon suuntaus, valon väri ja sen värintoisto-ominaisuudet, häikäisy ja välkyntä.

Standardissa on annettu vähimmäisvaatimukset kunkin tilan ja työtehtävän mukaan, näitä ovat valaistusvoimakkuus, valaistusvoimakkuuden tasaisuus, värintoistoindeksi ja häikäisy.

Valaistusvoimakkuus ja tasaisuus

Standardissa on määritetty valaistusvoimakkuuksien vähimmäisvaatimukset niin työalueelle kuin työalueen välittömässä läheisyydessä olevalle ympäristölle.

Valaistusvoimakkuuden yksikkönä käytetään luksia (lx) ja sillä kuvataan, kuinka hyvät valaistusolosuhteet kuhunkin tilaan vaaditaan. Standardissa käytettävä valaistusvoimakkuus on minimivaatimus työalueen keskimääräiselle valaistusvoimakkuudelle (Em).

Valaistusvoimakkuuden tasaisuus (Uo) saadaan laskettua vertaamalla työalueen pienintä valaistusvoimakkuutta sen keskimääräiseen valaistusvoimakkuuteen.

Värintoistoindeksi

Värintoistoindeksi eli Ra-indeksi on suure, joka määrittelee kuinka hyvin valonlähde toistaa esineiden värejä verrattuna ideaaliin tai luonnolliseen valonlähteeseen. Mitä korkeampi valaisimen värintoistoindeksi on, sitä luonnollisempana värit toistuvat. Värintoistoindeksiltään yli 80 oleva valaistus koetaan yleensä varsin luonnolliseksi. Indeksin ollessa alle 70 koetaan valaistus luonnottomaksi. Standardissa esitettävät lukemat ovat minimivaatimuksia kuhunkin tilaan.

Häikäisy

Kiusahäikäisyä kuvataan standardissa UGR-luvulla. Standardissa esitettävät lukemat ovat UGR-lukujen maksimiarvoja kussakin tilassa.

Häikäisyn tunteen yleisesti aiheuttaa näkökenttään sijoittuvat kirkkaat kohteet. Näitä useimmiten ovat valaistut pinnat, valaisimien osat ja ikkunat. Häikäisyn rajoittaminen auttaa ehkäisemään virheitä, väsymystä ja tapaturmia.

Standardin mukaisen valaistuksen laskenta

Valaistusvoimakkuudet sisätyötiloissa

Sisätyötilojen valaistusvaatimukset ovat määritelty sisävalaistusstandardissa EN 12464-1. Siinä käsitellään valaistusvaatimukset tarkemmin eri tiloille ja työtehtäville sekä tilojen erityisvaatimukset. Tähän alle on koottu otteita standardin EN 12464-1 mukaisista valaistusvaatimuksista, jotka ovat jäsennelty teollisuusalan mukaan.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Kaapeleiden ja johtimien valmistus 300 25 0,6
Käämintä, keskikokoiset kelat 500 22 0,6
Kokoonpano, tavallinen 500 22 0,6
Kokoonpano, tarkkuustyö 1000 16 0,7

Lisää sähköteollisuuden valaistuksesta voitte lukea TAS-Power Oy:n referenssistä.

Elintarvike- ja nautintoaineteollisuuden valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Panimot ja mallastamot 200 25 0,4
Tuotteiden lajittelu, pesu, sekoitus ja pakkaaminen 300 25 0,6
Teurastamot ja meijerit 500 25 0,6
Lasien ja pullojen tarkastus 500 22 0,6
Laboratoriot 500 19 0,6

Lisää elintarviketeollisuuden valaistuksesta voitte lukea Kyrö Distillery Companyn referenssistä.

Metallivalimojen valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Lastauslaiturit 100 25 0,4
Rikastamo, valimo ja koneellinen muottivalu 200 25 0,4
Käsin valu 300 25 0,6
Mallien valmistus 500 22 0,6

Metalliteollisuuden valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Muottitakominen ja hitsaus 300 25 0,6
Tarkkuuskonetyö 500 19 0,7
Kokoonpano, tavallinen 300 25 0,6

Lisää metalliteollisuuden valaistuksesta voitte lukea Rautatyö Kröger Oy:n referenssistä.

Voimalaitoksien valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Konehallit 200 25 0,4
Valvomot 500 16 0,7

Lisää voimalaitoksien valaistuksesta voitte lukea Leuhunkosken voimalaitoksen referenssistä.


Voimalaitoksen valaistus led-valoilla

Puuteollisuuden valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Saha ja kokoonpano 300 25 0,6
Höyläys ja liimaus 300 25 0,6
Kiillotus, maalaus ja erikoispuusepäntyö 750 22 0,7
Puuntyöstökoneet 500 19 0,6
Laaduntarkkailu ja tarkastus 1000 19 0,7

Pyörivien koneiden kohdalla varmistettava, että estetään stroboskooppi-ilmiö.

Lisää teollisuuden valaistuksesta ja valaisimen valitsemisesta voitte lukea LED-valot teollisuuteen -artikkelista.

Hammaslääkäriaseman valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Yleisvalaistus 500 19 0,6
Potilas 1000 - 0,7

Erityisvaatimukset esimerkiksi toimenpidealueille ja hampaiden valkoisuuden arvioinnille on annettu standardissa EN-ISO 9680.

Terveydenhoitotilojen valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Odotushuoneet 200 22 0,4
Käytävät 100 22 0,4
Toimistot ja tutkimushuoneet 500 19 0,6
Henkilökuntatilat 300 19 0,6
Leikkaussali ja tutkimus- ja hoitotoimenpiteet 1000 19 0,7

Lisää lääkäriaseman valaistuksen toteutuksesta voitte lukea Lääkäriasema Resetti valaistaan ledeillä -artikkelistamme.

Silmätutkimuksen valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Yleisvalaistus 500 19 0,6
Silmän ulkopuolinen tutkimus 1000 - -
Näkö- ja värinäkötarkastus 500 16 0,7

Lisää silmäaseman valaistuksen toteuttamisesta voitte lukea Rauman Silmäasema -artikkelistamme.

Opetustilojen valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Luokka- ja opettajainhuone 300 19 0,6
Auditorio, luentosali ja käsityöluokat 500 19 0,6
Käytävät 100 25 0,4
Portaat 150 25 0,4
Liikuntasalit 300 22 0,6
Ruokala 200 22 0,4
Keittiö 500 19 0,6


Koulun valaistus led-valoilla

Päiväkotien valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Leikkihuone 300 22 0,4
Askarteluhuone 300 19 0,6

Lisää päiväkotien ja koulujen valaistuksen suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä voitte lukea Päiväkotien ja koulujen valaistus -artikkelistamme.

Kirjastojen valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Kirjahyllyt 200 19 0,4
Lukualue ja palvelutiskit 500 19 0,6

Toimistojen valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Arkistointi ja kopiointi 300 19 0,4
Työpisteet, neuvottelu- ja kokoustilat 500 19 0,6
Tekninen piirtäminen 750 16 0,7
Vastaanotto 300 22 0,6

Lisää toimistojen valaistuksesta voitte lukea Teknowaren toimiston valaistus -artikkelistamme. Modernimman ilmeen toimistoon saa LED-nauhojen avulla, voitte lukea lisää LED-nauhojen käytöstä toimistossa Epäsuoravalo Oy:n referensseistä.

Liiketilojen ja myymälöiden valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Myymäläalueet 300 22 0,4
Kassat 500 19 0,6
Taukohuoneet 200 22 0,4
Sosiaalitilat 200 25 0,4
Varasto 100 25 0,4
Tavaroiden lastaus ja käsittely 300 25 0,6

Lisää tietoa myymälöiden ja liiketilojen valaistuksen suunnittelusta voitte lukea LED-valot myymälöihin -artikkelistamme.

Liiketilan valaistus led-valoilla

Maatalouden valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Tavaroiden lastaus ja käsittely, laitteiden ja koneiden käsittely 200 25 0,4
Karjarakennukset 50 - 0,4
Sairaseläinkarsinat ja vasikointi 200 25 0,6
Rehunkäsittely, maitohuoneet, laitteiden puhdistus 200 25 0,6

Tarkemmat valaistusvoimakkuus määrät sikaloihin, kanaloihin, navettoihin löydätte LED-valot maataloudessa -artikkelin lopusta.

Esimerkin navetan valaistuksesta löydätte LED-valaistus mukana maatalouden murroksessa -artikkelista.

Yleisten tilojen valaistusvaatimukset

Tila / tehtävä Valaistusvoimakkuus (lx) Häikäisy (UGR) Tasaisuus
Portaat 100 25 0,4
Varastotilat 100 25 0,4
Käytävät 150 22 0,4
Lastausalueet 150 25 0,4
Taukohuoneet 200 22 0,4
Sosiaalitilat 200 25 0,4
Kuntoilutilat 300 22 0,4

Urheilutilojen valaistusvaatimukset

SFS-EN 12193- standardissa on määritelty vähimmäisvaatimukset valaistuksesta eri lajeille ja näille kaikille on tehty eri luokituksia kilpailutason mukaan.

Laji Valaistusvoimakkuus (LX) Tasaisuus
Jalkapallo sisäkenttä luokka I 750 0,70
Jalkapallo sisäkenttä luokka II 500 0,70
Jalkapallo sisäkenttä luokka III 200 0,50
Jalkapallo ulkokenttä luokka I 500 0,70
Jalkapallo ulkokenttä luokka II 200 0,60
Jalkapallo ulkokenttä luokka III 75 0,50
Tennis sisäkenttä luokka I 750 0,70
Tennis sisäkenttä luokka II 500 0,70
Tennis sisäkenttä luokka III 300 0,50
Tennis ulkokenttä luokka I 500 0,70
Tennis ulkokenttä luokka II 300 0,70
Tennis ulkokenttä luokka III 200 0,60
Jäähalli luokka J1 1200 0,80
Jäähalli luokka J2 800 0,70
Jäähalli luokka J3 500 0,70
Jäähalli luokka J4 250 0,60
Kunto- ja liikuntasalit 300 0,60
Laskettelurinteet 100 0,50

Tarkempia tietoja urheilutilojen valaistuksesta voitte lukea Urheiluvalaistus -artikkelistamme.

Kodin valaistusvoimakkuudet

Kotien valaistukseen ei ole olemassa standardoituja valaistusvaatimuksia tai suosituksia. Alla olevat valaistusvoimakkuudet perustuvat työtilojen standardeihin ja kokemuksien perusteella hyväksi havaittuihin valaistustasoihin. Näistä lukemista voidaan joustaa asukkaan mieltymyksien mukaan.

Jos kotiin ei tehdä tarkkaa valaistussuunnitelmaa, olisi suositeltavaa, että tiloihin laitettaisiin mieluummin liikaa valoa kuin liian vähän. Valaisimien asentaminen jälkikäteen on huomattavan paljon työläämpää ja kalliimpaa, kun taas himmentimien ja kotiautomaation avulla valaistus saadaan helposti säädettyä henkilökohtaisten mieltymysten mukaiseksi, kun valaistuksen maksimitaso on riittävä kaikkiin tilanteisiin.

Kotikäytössä valaisimien värintoistoindeksin olisi hyvä olla vähintään 80, koska tämän arvon yli oleva koetaan yleisesti luonnolliseksi.

Tila Valaistusvoimakkuus (lx)
Eteinen 150
Eteinen, kaappien pystypinnat 200
Keittiö, työtasot 300-500
Keittiö, kaappien pystypinnat 100-200
Keittiö, ruokapöytä 0-500
Makuuhuone 100-200
Makuuhuone, lukuvalaistus 300-500
Lastenhuone 100-200
Lastenhuone, kirjoituspöytä 300-500
Työhuone 300-500
Vaatehuone, kaappien pystypinnat 200
Olohuone 100-200
Olohuone, lukeminen 300-500
Kylpyhuone 100
Sauna Tunnelmavalaistus
Kodinhoitohuone 150-250
Kodinhoitohuone, työtasot 300-500
Varasto 100
Varasto, hyllyjen pystypinnat 100-200
Ulkotilat, katokset, kulkureitit ja sisäänkäynnit 20-30

Lisää valaistuksesta kodin eri tiloihin löydätte artikkelistamme LED-valot kotiin.

Artikkelissa on käyty läpi kodin eri tilojen valaistusratkaisuja, tilaan sopivia valaisimia ja kuinka tilaan luodaan erinomainen valaistus.


Julkasija: Winled Oy, Joona Saarelainen
Julkaistu : 03.12.2019

Lue myös