Valaistussuunnitelma ei ole vain kauniita 3D-kuvia vaan olennainen osa sitä on valaistustekniset tulokset. Pääpiirtein näistä nähdään kuinka paljon valoa missäkin paikassa on, samalla varmistaen, että valaistus on halutulla tasolla.

Tulokset sisältävät paljon lukuja ja käyriä ja tämän artikkelin tarkoitus onkin auttaa teitä ymmärtämään mitä tuloksissa kerrotaan.

Valaistusstandardit

Valaistussuunnittelu pohjautuu vahvasti standardeissa annettuihin valaistusvaatimuksiin sekä niissä annettuihin suosituksiin. Näillä vaatimuksilla ja ohjeilla luodaankin hyvän valaistuksen perusta. Standardeissa määritellään esimerkiksi tilojen valaistusvoimakkuus, valaistuksen tasaisuus ja valaisimien värintoistoindeksi.

Useimmiten käytetyt standardit valaistussuunnittelussa ovat seuraavat:

  • SFS-EN 12464-1 Sisätyöpaikat
  • EN 12464-2 Ulkotyöalueet
  • EN 12193 Urheilutilojen valaistus


Nämä valaistusstandardit koskevat työalueita ja urheilutiloja. Omakotitaloille ei ole olemassa standardeja, vaan ainostaan standardeista johdettuja suosituksia, joiden avulla saavutetaan hyvä valaistus.

Esimerkiksi standardissa EN 12464-1 annetaan koulun tai ravintolan keittiöille valaistusvoimakkuuden vaatimukseksi 500 luksia, joten kotonakin keittiön työtasoilla olisi hyvä olla lähes samantasoinen valaistus.

Omakotitaloissa olisikin työskentelyyn ja lukemiseen tarkoitetuilla alueilla hyvä olla valaistus, jolla saadaan tarvittaessa 300-500luksia. Omakotitalossa valaistus perustuu kuitenkin paljon säädeltävyyteen ja tunnelmallisuuteen, tämän vuoksi himmentimien käyttäminen omakotitaloissa on erittäin suositeltavaa tiloissa, joissa on paljon erilaista toimintaa.

Lisää valaistussuunnittelussa huomioitavista asioista ja esimerkkejä standardeista voitte lukea Valaistussuunnittelijan käsikirjasta.

Vaadituista valaistusvoimakkuuksista voi lukea lisää artikkelistamme.

Pistekuvat

Valaistussuunnitelman mukana saatte aina myös pistekuvat, joista näkee helposti kuinka monta ja mitä valaisinta kuhunkin tilaan on suunniteltu. Pistekuvien avulla sähkösuunnittelija saa myös helposti liitettyä valaistussuunnitelman osaksi sähkösuunnitelmaa.

Pistekuvissa erikokoiset ja -muotoiset valaisimet näkyvät erilaisina. Valaisimien vieressä on numero, joka on kunkin valaisimen positionumero, jolla valaisin löytyy valaisinlistasta. Jos suunnitelmaan on jo määritelty valaisimien ohjausryhmät, on ne usein merkitty pistekuviin kirjaimella, joka on positionumeron vieressä. Saman kirjaimen valot on tällöin suunniteltu syttymään samasta katkaisijasta.

Pistekuvissa voi myös olla tarkentavia merkintöjä esimerkiksi seinävalaisimien korkeuteen tai vaikka valonauhojen muuntajista.

Valaistussuunnitelman pistekuva

Kuten ylläolevasta kuvasta nähdään esimerkiksi keittiön yläkaappien alle on suunniteltu työtason valaistus valonauhalla, jonka positionumero on 7. Valaisinlistasta voidaan siis katsoa tuotteen tarkemmat tiedot ja tässä tapauksessa tämä tuote on Valonauha 12W LV IP20.

Pistekuva esimerkki

Valaistustulokset teollisuus

Teollisuuden kohteissa standardit määrittelevät tarkasti monien eri työtilojen valaistusvaatimukset. Standardeista löytyy vaatimukset valaistusvoimakkuudelle, valaistusvoimakkuuden tasaisuudelle, kiusahäikäisylle ja värintoistoindeksille.

Lisäksi eri tiloille voi olla erilaisia lisävaatimuksia kuten esimerkiksi valaisimen värilämpötila tai stroboskooppi-ilmiön estäminen.

Teollisuuden kohteissa onkin siis erittäin tärkeää, että valaistussuunnitelma tehdään tarkasti, jotta valaistus täyttää varmasti nämä standardien vaatimukset.

Teollisuuskohteista toimitamme aina suunnitelman mukana laskentatulokset, joista nähdään valaistuksen tarkat arvot. Suunnitelma tehdään aina käyttäen joko DIALux 4 tai DIALux evo 8 -ohjelmaa.

Valaistustasot

Valaistuslaskelmista löytyy aina kohteen työtasojen laskentatulokset, jotka ovat hieman erinäköisiä riippuen kumpaa DIALux -ohjelmaa on käytetty.

Tuloksista nähdään suoraan tilan valaistusvoimakkuus (Kohta 1.) ja sen tasaisuus (Kohta 2.)

Dialux 4 Dialux 4

Dialux Evo Dialux Evo

Tässä tapauksessa kohteena oli toimistohuone, jonka vaatimuksina oli valaistusvoimakkuus 500lux ja tasaisuus 0.6. Kuten kuvista korostetuista arvoista huomattiin, vaatimukset täyttyvät tässä kohteessa. Kuvissa näkyvät käyrät ja arvot näyttävät missä kohtaa on minkäkinlainen valaistusvoimakkuus.

Lisäksi tilan vaatimuksissa oli kiusahäikäisyn arvoksi vaadittu alta 19, joka tässä täyttyi. Kiusahäikäisyn tulokset olivat seuraavanlaiset:

Kiusahäikäisyn tulokset

Väärävärikuva

Teollisuuskohteissa tuloksien mukaan voidaan myös liittää väärävärikuva. Väärävärikuvassa näkyy 3D-näkymässä kuinka paljon valoa milläkin pinnalla on. Eri värit kuvaavat eri valaistusvoimakkuutta.

Väärävärikuva esimerkki

Kuvassa esitetty tehdashallin valaistusvoimakkuudet väärävärien avulla. Kuvassa keskellä olevan oranssin alueen valaistusvoimakkuus on kuvasta luettuna 516 luksia. Hallin seinillä (vihreän sävyt) valaistusvoimakkuus on noin 200 luksia.

Valaistustulokset omakotitalo

Omakotitaloissa ei ole standardin asettamia vaatimuksia valaistukselle, mutta standardeista saadaan sovellettua sopivat valaistusvoimakkuudet kotiin. Itse valaistustulokset esitetään samalla tavalla omakotitaloissa kuin teollisuuskohteissakin.

Omakotitaloissa valaistus kannattaa ehdottomasti suunnitella 3D-mallin avulla. Tällöin varmistutaan, että valoa on varmasti siellä missä sitä tarvitaan. Lisäksi 3D-malliin saadaan sijoitettua myös asunnon huolekalut ja kalusteet, jotka vaikuttavat merkittävästi valaistukseen, esimerkiksi kalustettu tila vie valaistusvoimakkuudesta noin 20%.

Seuraavissa esimerkeissä on saman makuuhuoneen kolmet eri valaistustulokset, joissa huonekalujen ja pintamateriaalien vaikutusta valaistusvoimakkuuteen esitellään. Kaikissa makuuhuoneissa on valaisimena 4kpl Kanna 6W -valaisinta sekä sängynpääty seinällä lukuvaloina 2kpl Hydra 2W -seinävalaisinta.

1. Esimmäisessä makuuhuoneessa on vaaleat seinät ja vaalea parketti. Tässä tilassa keskimääräinen valaistusvoimakkuus on 103 luksia. Makuuhuone esimerkki valaistus 1

2. Toisessa makuuhuoneessa on samat pintamateriaalit kuin edellisessä, mutta tilaan on lisätty huonekalut. Tässä tilassa keskimääräinen valaistusvoimakkuus on 84,6 luksia. Toisen makuuhuoneen valaistustulokset

3. Kolmannessa makuuhuoneessa on samat huonekalut kuin edellisessä, mutta sängynpäädyn seinään on lisätty tummanharmaa maali ja parketti on vaihdettu tummanharmaaksi. Tässä tilassa keskimääräinen valaistusvoimakkuus on 69,4 luksia. Tummat värit vievät valaistusvoimakkuutta

Näistä nähdään selvästi kuinka hieman tummemmat materiaalit ja huonekalut vievät valaistusvoimakkuudesta jopa 35% pois.


Julkasija: Winled Oy, Joona Saarelainen
Julkaistu : 03.12.2019

Lue myös