Valaisimien energiatehokkuusvaatimukset ja merkinnät muuttuvat


Valonlähteiden uudet ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset tulivat voimaan ensimmäinen syyskuuta 2021. Euroopan Unioni aloitti tämän energiamerkintäasetuksien muutoksen ekodirektiiviin liittyvä asetusmuutos EU 2019/2015 mukaisesti, jolla luokituksia selkiytetään ja mentäisiin kohti energiatehokkaampia ratkaisuita.

Tämän tiukennuksen myötä esimerkiksi iso osa heikkotehoisista lampuista tulee poistumaan markkinoilta tai niihin tullaan tekemään huomattavia parannuksia.

Muutoksen myötä vanhat merkit tulee korvata uusilla 18 kuukauden kuluessa, jolloin kaikilla valonlähteillä täytyy olla uusi energiamerkintä 1. maaliskuuta 2023 lähtien.

Energiatehokkuusmerkki

Miten energiamerkintäasetuksen muutos tulee näkymään?

Kuluttaja asiakkaalle tämä käytännössä tulee näkymään helpompana valintana ostaa energiatehokkaita tuotteita, kun luokitukset selkeentyvät yhtenäisemmiksi.

Uudistuksessa luokituksiksi tulee A-G, jolloin esimerkiksi jääkaappien tarroista tutut A+++-luokat poistuvat.

Kiristynyt luokittelu tulee varmasti näkymään, niin että ylimpään luokkaan on hankalempaa päästä, aikaisemmat sijoitukset saattavat pudota sekä lukuista kehnommat lamput tulevat poistumaan markkinoilta tai niihin tullaan tekemään huomattavia parannuksia.

Valonlähteiden energiatehokkuusluokat ja miten ne määritellään


Energiatehokkuusluokka Verkkojännitteinen kokonaistehokkuus TM (lm/W)
A 210 ≤ TM
B 185 ≤ TM < 210
C 160 ≤ TM < 185
D 135 ≤ TM < 160
E 110 ≤ TM < 135
F 85 ≤ TM < 110
G TM < 85


Valonlähdetyyppi Kerroin FTM
Ympärisäteilevä (NDLS), toimii verkkovirralla (MLS) 1,000
Ympärisäteilevä (NDLS), ei toimi verkkovirralla (NMLS) 0,926
Suuntaava (DLS), toimii verkkovirralla (MLS) 1,176
Suuntaava (DLS), ei toimi verkkovirralla (NMLS) 1,089


Valonlähteiden energiatehokkuusluokka määritetään taulukon 1 mukaisesti verkkojännitteisen kokonaistehokkuuden ηTM perusteella. Verkkojännitteinen kokonaistehokkuus lasketaan jakamalla ilmoitettu hyötyvalovirta Φuse (luumeneina) ilmoitetulla päälle kytkettynä -tilan tehonkulutuksella Pon (watteina) ja kertomalla tulos taulukossa 2 annetulla sovellettavalla kertoimella FTM seuraavasti: ηTM = (Φuse / Pon) × FTM (lm/W).

Lue lisää asetuksesta EU 2019/2015.

Valonlähde ja sisältävä tuote - miten asetukset menevät?

Valonlähteitä koskevassa asetuksessa tuli vanhojen termien rinnalle uusi termi: sisältävä tuote, joka tarkoittaa tuotetta, joka sisältää irrotettavan valonlähteen.

Jos valaisimessa valonlähde on kiinteä osa valaisinta ja sitä ei pysty irrottamaan, niin tällöin valaisin katsotaan valonlähteeksi.


Tuoteluokka Selite
Valonlähde (kuten lamppu) Pakkauksessa tulee olla energiamerkintä ja tuotteen tiedot EPRELissä. Pakkauksessa oltava myös ekosuunnitteluasetuksesta tulevat tiedot (asetus 2019/2020, liite II, kohta 3.b.1 a-n).
Sisältävä tuote ilman valonlähdettä Soveltamisalan ulkopuolella
Sisältävä tuote - valonlähde irrotettavissa ja vaihdettavissa Pakkauksessa pitää olla tieto, että valonlähde on vaihdettavissa. Jos vaihdon voi tehdä vain ammattilainen, niin sekin pitää kertoa. Valonlähteen tiedot tulee olla EPRELissä. Käyttöoppaassa tai ohjekirjassa pitää olla lause Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on . jossa korvataan tuotteeseen sisältyvän valonlähteen energiatehokkuusluokalla. Sisältävän tuotteen teknisessä dokumentaatiossa on selvästi yksilöitävä tuotteeseen sisältyvä valonlähde tai valonlähteet, mukaan lukien energiatehokkuusluokka.
Sisältävä tuote - valonlähde irrotettavissa, ei vaihdettavissa Valonlähde on irrotettavissa niin, että se ei vaurioidu. Sisältävä tuote voi vaurioitua irrotuksesta. / valonlähteen tiedot tulee olla EPRELissä / pakkauksessa pitää olla tieto, että valonlähde ei ole vaihdettavissa / teknisissä asiakirjoissa pitää perustella, miksi valonlähde ei ole vaihdettavissa / teknisissä asiakirjoissa pitää olla ohje, miten valonlähteen voi irrottaa sitä rikkomatta. / käyttöoppaassa tai ohjekirjassa pitää olla lause Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on . jossa korvataan tuotteeseen sisältyvän valonlähteen energiatehokkuusluokalla. / sisältävän tuotteen teknisessä dokumentaatiossa on selvästi yksilöitävä tuotteeseen sisältyvä valonlähde tai valonlähteet, mukaan lukien energiatehokkuusluokka.
Sisältävä tuote - valonlähde ei irrotettavissa, ei vaihdettavissa Jos valonlähdettä ei voi irrottaa vaurioittamatta sitä, tulkitaan koko tuote valonlähteeksi. Energiamerkintä tulee olla tuotteen pakkauksessa ja tiedot EPRELissä Pakkauksessa oltava myös ekosuunnitteluasetuksesta tulevat tiedot (asetus 2019/2020, liite II, kohta 3.b.1 a-n).


Lue lisää TUKES: Lamppujen ja valaisimien energiamerkinnät muuttuvat syyskuun alusta


Ekodirektiivi vaikuttaa loistelamppujen valmistukseen

Ekodirektiivillä vaikutuksia halogeenien ja T8-loistelamppujen valmistukseen

Ekosuunnitteludirektiivitkin tiukentuvat, jonka myötä tietynlaiset halogeeni sekä T8-loistelamppujen valmistus tullaan 1.9.2023 alkaen kieltämään.

Valaistus on yksi ekodirektiivin tuoteryhmistä, joissa toimenpiteiden arvioiduksi vuotuisiksi loppuenergian säästöiksi arvioidaan 41,9 TWh vuonna 2030. Kokonaisuudessa Ekodirektiivin toimenpiteillä tavoitellaanv uoteen 2030 mennessä yhteensä yli 260 TWh:n vuotuisia loppuenergian säästöjä.

Winledin mallistosta T8-putkien korvaamiseen soveltuu Runkovalaisin-mallistomme valaisimet.

Valaistussuunnittelumme ja tekninen tukemme voivat auttaa sinua projektiesi kanssa.

Lue lisää: Euroopan Unionin komission asetuksesta (EU) 2019/2020.


Julkasija: Winled Oy, Winled Oy
Julkaistu : 14.02.2022

Lue myös