Tiedepäiväkodissa lapsen oppimista tukemassa hyvä valaistus


Elokuussa 2016 avasi Tampereen Vuoreksessa sijaitseva Pilke tiedepäiväkoti Hokaus ensimmäisen kerran ovensa. Valtavirrasta vahvasti poikkeava päiväkoti on tällä hetkellä noin 70 lapsen leikkipaikka, jossa uskotaan tutkimisen ja kokeilun, aistien käytön sekä lapsen oma-aloitteisuuden voimaan oppimisen taustalla.

Päiväkoti tarjoaakin pienille tiedemiehille ja -naisille viikottaisia tiedepainotteisia tuokioita, erilaisia välineitä kuten luuppeja, suurennuslaseja ja mikroskooppeja, sekä päivittäisiä aktiviteetteja, jotka rohkaisevat lapsia oppimaan omakohtaisen kokemuksen kautta.

Hokauksessa rohkaistaan kokeilemaan

Tiedepäiväkodissa tutkitaan myös peilikuvia

Hokauksessa tutkitaan mm. liukenemista ja värejä

Tällainen toiminta vaatii luonnollisesti ympärilleen tilat, jotka paitsi kannustavat ihmettelemään ja tutkimaan, ovat myös turvalliset ja lapsen iän sekä yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioon ottavat. Hokauksessa tähän kiinnitettiin erityishuomiota jo rakennusvaiheessa: avainlipulla äskettäin palkittu Pilke päiväkotien ketju suosii nimittäin kotimaisia toimijoita, ympäristöystävällisyyttä, laadukkaita materiaaleja sekä uusinta teknologiaa. Tämä näkyykin niin korkeatasoisessa toiminnassa kuin tiloissakin, joissa jokaisen hokauslaisen on turvallista ja hauskaa toimia.

Tämä toimintatapa näkyi myös rakennusprojektin etenemisessä: sähköurakoinnin toteuttaneen Pirkanmaan Sähköautomaatio Oy:n Tommi Heinosen mukaan projekti sujui kokonaisuudessaan jouhevasti, ilman sen suurempia ongelmia ja aikataulun mukaisesti.

Luonto ja tutkiminen ovat tärkeä osa Hokauksen arkea

Hyvä valaistus tärkeä osa tutkimista ja oivaltamista

Olennaisena osana pienten Einsteinien toiminnan tukemisessa on tietysti valaistus. Viimeaikaiset tutkimukset tukevatkin vahvasti tätä väitettä: niiden mukaan nimittäin eri värilämpötiloja ja valaistustehokkuuksia hyöydynnettäessä voidaan vaikuttaa oppimistehokkuuden lisäksi esimerkiksi koemenestykseen sekä lasten hyvinvointiin ja pirteyteen. Jos lapsi esimerkiksi toimii päivittäin tiloissa, joissa valoa on liian vähän, tekee se lapsesta pitkässä juoksussa levottomamman, stressaantuneemman sekä väsyneemmän.

Valaistuksen tärkeys korostuu entisestään, kun kyse on tiedepainotteisesta päiväkodista. Hokauksen päiväkodinjohtaja Kirsi Kurkisen mukaan lapsen oppimiselle ensiarvoisen tärkeää on havaintojen tekeminen, ja jotta lapsen huomio saadaan kiinnitettyä aikuisen opastuksella tutkittavaan asiaan, on olennaista, että valaistus on kunnossa.

"Jos tutkitaan esimerkiksi värejä, niin kun me ollaan nyt tehty, niin ei me voida sitä pimeässä tehdä vaan täytyy olla hyvä, tasainen valaistus", toteaa Kurkinen.

"Valaistuksella saadaan myös luotua toimintaan sopivia tunnelmia: vähentämällä valaistusta saadaan lapset rauhallisemmiksi ja levollisemmiksi. Kun valaistus on täysillä, on taas iloista meininkiä ja touhua, ja lapset jaksavat hyvin koko päivän", jatkaa Kurkinen.

Winledin valaistussuunnittelija Erkka Hurskeen mukaan päiväkotien valaisinvalinnassa kannattaa huomioida myös se, että valaisin on mahdollisimman häikäisemätön, jotta tiloissa toimiminen on miellyttävää. Myös valaistuksen tasaisuus on tärkeässä roolissa: varjottomuus ja tasalaatuinen valaistus takaavat sen, ettei silmä väsy niin helposti ja jaksaa keskittyä paremmin.

LED-valaistus kutsuu mopoilemaan

Päivittäistä toimintaa Pilke tiedepäiväkoti Hokauksessa

Winledin toimittamaan valaistukseen ollaan siis oltu tyytyväisiä – niin asentajien kuin loppukäyttäjienkin puolesta. Asennuksen hoitaneen Pirkanmaan Sähköautomaatio Oy:n Heinonen kehaiseekin Winlediltä saatua kokonaisvaltaista palvelua:

"Winlediltä löytyi hyvää tietämystä vastaavien tilojen valaistuksen vaatimuksista, ja saimmekin pyydettäessä tarkat laskelmat, joiden avulla varmistettiin, että valaistustasot säilyvät standardinmukaisina pidemmälläkin aikavälillä. Valaisimet olivat lisäksi helppoja asentaa."

Pääasiassa Lumina-plafondein toteutettu leikkisä valaistuskokonaisuus tukeekin vahvasti sitä, että niin Hokauksen henkilökunnan kuin tulevien Marie Curie'den, Albert Einsteinien kuin Stephen Hawkingienkin päivät sujuvat ihmetellen, oivaltaen sekä uutta oppien.

Lue lisää artikkelistamme "Päiväkotien & koulujen valaistuksesta"

Lähteet: How Just The Right Lighting May Improve Learning In Classrooms. Huffington Post. 29.4.2016.

Lighting for People-verkkosivusto.

The Science of How Temperature and Lighting Impact Our Productivity. Buffer blog. 22.3.2016


Julkasija: Winled Oy, Winled Oy
Julkaistu : 27.11.2017

Lue myös