Valaistussuunnittelu on tärkeä osa terveydenhuollon kohteiden suunnittelua ja sitä ohjaa vahvasti valaistusstandardit. Oikeanlaista valaistusta tarvitsee niin henkilökunta kuin asiakkaatkin. Valaistuksella voidaan varmistaa, että potilaiden turvallisuus säilyy ja työntekijät pysyvät virkeinä sekä virheiden määrä vähenee.

Valaistussuunnittelussa tulee aina huomioida käyttäjät ja heidän erikoistarpeensa. Hyvin toteutetulla valaistuksella pystytään lieventämään potilaiden pelkotiloja, luomaan sairaalaympäristöistä kodikkaampi ja edesauttaa paranemisprosessia.

Sairaalat ja terveyskeskukset

Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa valaistuksella on suuri merkitys. Oikein suunniteltu valaistus jäljittelee yön ja päivän luonnollista rytmiä ja vaikuttaa myönteisesti biologiseen kelloon, joka lisää hyvinvointia. Hyvä valaistus luo rauhallisen ympäristön, joka lievittää ahdistusta ja pelkotiloja. Sairaalat poikkeavatkin siinä mielessä monista muista tiloista, että siellä valoa tarvitaan aina. Valaistustarpeet vaihtelevat suuresti eri tilojen välillä ja huoneiden eri toimintojen mukaan. Valaistussuunnittelulla varmistetaan potilaiden turvallisuus ja työntekijöille kunnolliset olosuhteet työskentelyyn.

Tutkimushuoneen valaistus ledeillä

Potilashuoneiden valaistus

Potilashuoneissa valaistuksen suunnittelussa tulee huomioida sekä potilaiden että työntekijöiden tarpeet. Potilaille valaistuksen tulee tukea rauhallista ympäristöä ja tuoda turvallisuuden tuntua. Työntekijät taas tarvitsevat tehokasta työvalaistusta tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin. Standardin vaatimukset potilashuoneisiin ovat tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin on 1000 luksia, lukuvalaistukseksi ja perus tarkastuksiin 300 luksia, yleisvalaistukseksi 100 luksia ja yövalaistukseen 5 luksia.

Paras tapa valaista potilashuone on ohjausryhmien ja dynaamisen valaistuksen hyödyntäminen. Tällöin saadaan luotua valaistustilanteita eri käyttötarkoituksia ja vuorokauden aikoja varten. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi päivä-, ilta-, yö- ja tutkimusvalaistus.

Päivävalaistuksessa hyödynnetään päivänvaloa ja valaistuksen värilämpötila on lähellä päivänvaloa, jolloin valaistuksella saadaan aikaan piristävä vaikutus. Iltavalaistuksen aikana valaistusvoimakkuutta pienennetään ja värilämpötila vaihdetaan lämpimäksi, joka ei häiritse potilaiden melatoniinin tuotantoa. Potilashuoneet täytyy myös valaista öisin, jolloin valaistus toteutetaan usein yhdellä valaisimella. Tällöin valaistuksessa ei saa olla kylmiä sinisen sävyjä ja valaistus tulee toteuttaa siten, ettei se häiritse potilaan nukkumista. Tutkimusvalaistus on tilan tehokkain valaistus, jolla varmistetaan se, että hoitohenkilökunta pystyy suorittamaan tarvittavat toimenpiteet ongelmitta.

Sisäänkäynnit ja odotustilat

Sisäänkäynnit tulee valaista hyvin, sillä se on ensimmäinen asia minkä vierailijat näkevät. Sisäänkäynnin valaistuksen tulisi toivottaa vieraat tervetulleiksi sekä auttaa heitä havaitsemaan aulan eri paikat ja toiminnot helposti. Valaistuksella voidaan rajata eri alueita toisistaan ja ohjata ihmisiä oikeisiin paikkoihin. Palvelupisteelle tarvitaan hyvä valaistus, sillä se toimii työpisteenä ja lisäksi asiakkaiden on helpompi löytää palvelupiste, kun se on valaistu tehokkaasti.

Odotustilojen valaistuksen ja sisustuksen tulisi olla viihtyisä ja lisätä turvallisuuden tunnetta, sillä odottaja voi olla niin potilas kuin omainenkin. Odotushuoneisiin kannattaa valita valaisimet, jotka tuovat valoa myös seinille, sillä tällä tavalla saadaan avaramman tuntuinen. Myös epäsuoraa valaistusta kannattaa hyödyntää, sillä se on häikäisemätöntä ja lisää tilan viihtyvyyttä. Valaistusvoimakkuuden tulisi olla odotustiloissa vähintään 200 luksia.

Käytävien valaistus

Käytävien valaistus tulisi olla riittävä, että henkilökunta pystyy suorittamaan työtehtävänsä ja samalla valaistuksen tulisi auttaa ohjaamaan ihmiset kohti eri huoneita. Käytävien valaistusta suunniteltaessa tulisi huomioida valaisimet, että ne antavat tarpeeksi valoa seinien pystypinnoille. Valaisimet kannattaakin sijoittaa lähelle seinäpintoja, jotta eivät häikäise paareilla tai sängyillä liikuteltavia potilaita ja tällöin myös käytävät näyttävät tilavammilta, kun pystypinnat ovat hyvin valaistu.

Valaistusvoimakkuuden käytävillä tulisi olla 200 luksia lattiatasolla, yöllä valaistuksen tehoa voidaan laskea. Valaistuksen ohjauksessa voidaan myös hyödyntää liiketunnistimia, jolloin valoteho nousee käytävillä silloin, kun niissä liikutaan.

Käytävien valaistus ohjaa ihmiset oikeisiin paikkoihin

Henkilökunnan tilojen valaistus

Henkilökuntatilat ovat paikka, jossa voi levähtää kiireisen työpäivän aikana. Näissä tiloissa kannattaa hyödyntää suoraa ja epäsuoraa valaistusta. Epäsuora valaistus on pehmeämpi silmille, jolloin tiloista saadaan viihtyisämmät. Valaistuksessa kannattaa hyödyntää värilämpötilan säätöä, jolloin valaistus voidaan säätää piristäväksi tai rentouttavaksi tarpeen mukaan. Valaistuksen on tärkeää olla säädeltävissä henkilökunnan mieltymysten mukaan, jolloin esimerkiksi yöllä voidaan tehokkaammalla ja kirkkaammalla valaistuksella lisätä työntekijöiden vireystilaa. Valaistusvoimakkuuden tulisi henkilökunnan tiloissa olla vähintään 300 luksia.

Toimistoissa tarvitaan hyvää työvalaistusta. Valaistusvoimakkuuden työpöydillä tulisikin olla vähintään 500 luksia, jotta työntekijät pysyvät virkeinä ja suoriutuvat työtehtävistään ongelmitta. Lisää toimistojen valaistuksessa huomioon otettavista asioista voitte lukea Toimiston ja kokoustilojen valaistus -artikkelistamme.

Leikkaussalien valaistus

Leikkaussaleissa valaistukselta vaaditaan paljon. Leikkaussalien yleisvalaistus tulisi olla vähintään 1000 luksia. Valaisimina käytetään nykyään paljon RGBW-valaisimia, joilla saadaan säädettyä valon väriä ja värilämpötilaa.

Leikkaus on usein stressaava tilanne potilaalle, joten ennen leikkausta saleissa käytetään usein pienempitehoista ja lämmintä valoa. Tällä voidaan saata potilaalle turvallisempi ja rauhallisempi olo. Valoa on kuitenkin riittävästi henkilökunnalle, jotta leikkaus valmistelut pystytään tekemään hyvin.

Tähystysleikkauksessa käytetään usein näytön takana vihreää valoa, jolla saadaan parannettua näkyvyyttä ja näkömukavuutta. Leikkausalue ja potilaan kasvot valaistaan tällöin valkoisella valolla, jolloin pystytään tekemään havaintoja potilaan kasvoista ja ihon väristä. Lisäksi käytetään oranssia valoa, tällä varmistetaan se, ettei pääse syntymään tilannetta, jossa eriväriset asiat näyttäisivät samanväriseltä.

Avoleikkauksissa käytetään valkoista valoa ja näissä on tärkeää, että valaismien värintoistokyky on huippuluokkaa. Toimenpide alueilla tarvitaan suuria valon määriä, joten niihin on erilliset leikkausvalaisimet. Ennen hehkulampun keksimistä leikkauksia tehtiin vain päivisin, sillä leikkauksessa tarvitaan jopa 100 000 luksin valaistusvoimakkuutta.

Silmäasemien valaistus

Silmäasemilla hyvä työvalo on tärkeä, sillä vastaanottohuoneissa tehdään tarkkaa työtä. Valaistuksen tulee olla myös tasainen ja häikäisemätön. Vaatimukset silmäasemien valaistusvoimakkuuksille ovat yleisvalaistukseen ja näön- ja värinäöntarkastukseen testitauluilla 500 luksia ja silmän ulkopuoliseen tutkimukseen 1000 luksia. Yleisvalaistuksen värilämpötilan tulee olla 4000K ja 5000K välillä.

Lisää silmäaseman valaistuksesta voitte lukea Rauman silmäaseman -referenssiartikkelistamme.

Silmäaseman valaistus ledeillä

Hammaslääkäriasemien valaistus

Hammaslääkäriasemilla valaistuksen tulee olla häikäisemätön ja tehokas. Standardien vaatimukset valaistusvoimakkuuksille ovat yleisvalaistukselle 500 luksia ja potilaalle 1000 luksia. Lisäksi toimenpidealueet ja hampaiden valkoisuuden arviointiin tarvitaan erillinen valaistus. Valaistusvoimakkuuden asiakkaan suun alueella tulisi olla lähellä 20 000 luksia. Valaisimien sijoittelu tulisi huomioida siten, että kun potilas makaa hoitotuolissa valaisimet eivät saa aiheuttaa kiusallisia häikäisyjä.

Ihmisistä jopa puolet kärsivät jonkin asteisesta hammaslääkäripelosta. Asiakaskokemukseen voidaan vaikuttaa suuresti valaistuksen avulla. Moni hammaslääkäriasema onkin alkanut panostaa asiakaskokemuksen parantamiseen. Tämä näkyy tilojen yleisilmeissä, sisustukseen ja valaistukseen kiinnitetään enemmän huomiota ja niillä saadaan tiloihin luotua kodikkuutta ja viihtyvyyttä. Valaistuksessa on suositeltavaa käyttää epäsuoraa valaistusta, jolla saadaan tiloihin lisää pehmeyttä ja ilmettä. Epäsuora valaistus yhdistettynä hoitohuoneen seinien mielenkiintoisiin tapetteihin ja kuvioihin auttavat viemään asiakkaiden huomion toimenpiteestä muualle. Valaistussuunnittelussa tulee ottaa huomioon valaisimien värintoistokyky, jotta voidaan sisustuksen värit ja sävyt toistuisivat oikein ja näyttäisivät puhtailta.

Apteekkien valaistus

Lääketurvallisuuden varmistaminen edellyttää apteekeilta hyvää näkemistä ja siten oikeanlaista valaistusta. Apteekeissa valon tarve vaihtelee eri tehtävien mukaan ja valaistuksen tulee olla kunnossa, ettei valaistus aiheuta virheitä, hidasta työskentelyä tai rasita näköaistia.

Valaistusvoimakkuudet asiakaspalvelupisteissä ja reseptien käsittelyn eri vaiheissa tulee olla vähintään 500 luksia. Muualla apteekissa valaistusvoimakkuus voi olla pienempi. Valaistuksessa tulee huomioida hyvä valaistus pystypinnoille, jotta asiakkaat näkevät tuotepaketit selkeästi myös hyllyjen alaosissa. Tietokoneilla työskennellessä on varmistettava valaistussuunnitelulla, ettei valaisimet aiheuta näyttöihin kiusallisia heijastuksia.

Valaistussuunnittelussa tulee varmistaa, ettei valaistus aiheuta kiusallisia häikäisyjä tai liiketilaan synny suuria valaistusvaihteluita. Usein apteekkien asiakkaat ovat puolikuntoisia, joten on huolehdittava siitä, ettei valaistus lisää asiakkaiden huonoa vointia. Apteekeissa sisustus ja tuotepakkaukset ovat usein melko valkoisia, joten hyvä valaisimien värilämpötila liikkeisiin on 4000K.

Apteekeissa tarvitaan tasaista valaistusta

Palvelukotien valaistus

Ihmisen näkökyky heikkenee iän mukaan, jolloin valaistusvoimakkuuden tarve kasvaa. Erilaiset silmäsairaudet tuovat valaistuksen kannalta erilaisia tarpeita. Kaihi esimerkiksi lisää herkkyyttä häikäistymiselle, jolloin siitä kärsivä ihminen näkee huonommin kirkkaassa valossa. Vastaavasti taas ikärappeumassa tarkkanäkö heikentyy ja tarvitaan korkeampaa valaistusvoimakkuutta näkemiseen. Vanhemmiten ihmisen hämäräadaptaatio hidastuu, joten on ensisijaisen tärkeää valaista sisääntulot ja eteistilat tehokkaasti, jotta ei esiintyisi näkemisvaikeuksia sisä- ja ulkotilojen välillä liikuttaessa. Valaistussuunnittelussa tulisi muutenkin huomioida, että palveluasumukset ovat lähtökohtaisesti ihmisten koteja.

Senioriasuntolan yhteistilojen valaistus LED-nauhoilla

Palvelukotien valaistukseen ei ole moneen tilaan varsinaisia standardin määritelmiä, mutta niihin voidaan soveltaa muiden terveydenhoitotilojen suosituksia, varsinkin työntekijöiden osalta. Asumistiloihin voidaan käyttää omakotitalojen suosituksia valaistusvoimakkuuksille hieman korotettuina. Valaistuksen tarve palvelukodeissa on varsin yksilöllistä, joten valaistuksen tulisi olla aina käyttäjän säädettävissä. Suositellut valaistusvoimakkuudet eri tiloihin ovat seuraavat:

Tila Valaistusvoimakkuus (lx)
Keittiö 300
Olohuone 200
Eteinen 300
Kylpyhuone 300
Makuuhuone 200
Ruokailutila 300
TV-huone 200
Käytävät ja portaat 200
Kuntoilu ja askartelutila 500


Makuuhuoneissa ja olohuoneissa tulisi olla myös lukuvalaistus, jonka valaistusvoimakkuuden tulisi olla 500 luksia. Henkilökunnan tiloissa valaistusvoimakkuuksien tulisi olla 300 luksia, kahvihuoneissa 200 luksia ja toimistotiloissa 500 luksia.

Vanhainkodeissa moni asukas saa liian vähän päivänvaloa sairauksien tai liikuntarajoitteiden vuoksi. Palvelukodeissa voidaankin siis hyödyntää ihmiskeskeistä valaistusta, jossa valon määrää ja värilämpötilaa ohjaillaan kellonajan mukaan. Tällä saadaan lisättyä asukkaiden aktiivisuutta päiväsaikaan ja parantaa unta yöllä. Muita etuja asukkaille ovat mielialan vaihteluiden ja masennuksen ehkäiseminen, vuorokausirytmin vakauttaminen, unilääkkeiden käytön vähentyminen ja lisäksi levollisemmat yöt parantavat niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia. Myös henkilökunnalle on ihmiskeskeisestä valaistuksesta samanlaisia hyötyjä. Niiden lisäksi henkilökunnan resursseja vapautuu, kun asukkaiden vuorokausi rytmi on oikean aikainen ja henkilökunnan motivaatio on parempi, kun tiedetään, että asukkaat saavat yksilöllistä hoitoa.

Toteutimme valaistuksen Kouvolan Asuntomesuille senioriasumiseen tarkoitettuun Virkkulankylään, kohteen valaistussuunnittelusta ja lopputuloksesta voitte lukea lisää Kouvolan Asuntomessut: Virkkulankylä -artikkelistamme.


Julkasija: Winled Oy, Joona Saarelainen
Julkaistu : 09.12.2019

Lue myös