Taloyhtiön valaistus uuteen uskoon


Uudistamalla taloyhtiön ulko- ja sisävalaistuksen saadaan yhtiöstä viihtyisämpi ja saavutetaan säästöjä sähkönkulutuksessa ja huoltokustannuksissa. Hyvin valaistu kiinteistö tuo turvallisen ympäristön asukkaalle ympäri vuoden.

Tässä artikkelissa käydään läpi seuraavat asiat:


Taloyhtiöille voimme kustomoida laadukkaan Winled LED-valaistuksen, jonka on suunnitellut ammattilaisvalaistussuunnittelijamme - lisätietoa saat valaistussuunnittelusta ja aluepäälliköiltämme.


Taloyhtiön valaistuskohteet

Milloin valaistus tulisi uusia taloyhtiöissä?

Tehokkain aika valaistuksen uusimiselle on muiden remonttien yhteydessä - esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä kannattaa myös valaistus päivittää samalla nykyaikaiseksi.

Pelkästään energiankäytön tehostaminenkin on riittävä peruste valaistuksen uusimiseen. Lainsäädäntö on jo pidempään ohjannut valaistusta energiatehokkaampaan suuntaan ja markkinoille ei saa enää tuoda hehku-, halogeeni- tai elohopealamppuja. Katuvalaisimissa käytettiin aiemmin pääosin elohopealamppuja, joita on kiellon myötä alettu päivittämään ledeihin.

Valaistuksen laatu ja itse valaisimien kunto ovat määrittäviä tekijöitä valaistuksen uusimisen tarpeen kannalta. Valaistuksen laatu voi pakottaa vaihtamaan valaisimet jo ennen valaisimien eliniän loppumista. Valoa voi olla liian vähän, jolloin asukkaat ovat tyytymättömiä tai valoa voi olla väärässä paikassa. Esimerkiksi liian laajalle valaisevat valaisisimet voivat tuoda valosaastetta asuntoihin sisälle, jolloin valaisin on suunnattava uudelleen tai vaihdettava. Valaisimissa saattaa puuttua myös ohjausmahdollisuus, jolloin ne on vaihdettava, jotta ne saadaan osaksi ohjausjärjestelmää.

Yleisin syy valaisimien vaihtoon on kuitenkin niiden huono kunto. Huono kunto voi olla esteettinen tai se, että niissä ilmenee vikoja kuten häiritsevä välkyntä. Valaisimet kannattaa vaihtaa myös, jos niiden ylläpito on hankalaa ja huoltokustannukset kasvavat suuriksi.

Taloyhtiössä hyvällä valaistuksella voidaan säästää aikaa ja rahaa

Mitkä ovat taloyhtiön valaistuksen uusimisen hyödyt?

Valaistus käyttää huomattavan osan kiinteistön energiankulutuksesta. Sähkön säästöä kertyy reilusti, sillä LED-lamput käyttävät jopa puolet vähemmän sähköä kuin elohopealamput.

Lisäksi ledillä elinikä on monesti yli kaksinkertainen elohopealamppuihin nähden, jonka vuoksi LED-valaisimet ovat suositeltu valinta energiatehokkuuden ja valon laadun kannalta.

Käyttämällä erilaisia ohjaustapoja ledien kanssa saadaan sähkönsäästö maksimoitua. Ohjauksen avulla sähkön säästöä voidaan tehostaa jopa 70% verrattuna järjestelmään ilman ohjausta.

Kiinnittämällä huomiota ja panostamalla kiinteistön valaistukseen ja sen suunnitteluun saavutetaan muun muassa seuraavia asioita:

• Käyttämällä energiatehokkaita valaisimia säästetään sähköä ja rahaa.

• Pitkäikäisillä valaisimilla säästetään valaisimien vaihtokustannuksissa sekä huolloissa. Esimerkiksi katuvalaisimet tai muut korkealla olevat valaisimet saattavat vaatia henkilönostinta, jolloin lampun vaihtokustannukset kasvavat suuriksi.

• Hyvällä valaistuksella saadaan korostettua rakennuksen parhaita puolia ja saadaan liitettyä rakennus osaksi sen ympäristöä.

• Pihavalaistukseen panostamalla saadaan vähennettyä ilkivaltaa pihalla ja porttikongeissa sekä kutsumattomat vieraat pysyvät helpommin alueelta pois. Valaistus onkin yksi tehokkaimmista keinoista murtojen ehkäisyyn.

• Valoa on oikea määrä ja sitä on alueilla, joissa sitä tarvitaan. Valo ei suuntaudu valosaasteena taivaalle tai sisälle asuntoihin.

• Turvallisuus lisääntyy ja laajentaa pihan käyttöaikaa sekä mahdollisuuksia. Varsinkin kulkuväylillä ja parkkialueilla hyvä valaistus lisää liikkumisen turvallisuutta. Hyvin valaistulla pihalla nähdään leikkiä myös syksyn pimeydessä.

Taloyhtiön valaistussuunnittelu

Mitä tulee ottaa huomioon valaistussaneerauksessa?

Valaistussaneerauksen alussa on hyvä selvittää muutamia asioita, joilla saadaan kartoitettua valaistuksen uusimisen laajuus. Samalla saadaan selvitettyä mitä kaikkia vaatimuksia valaisimille ja valaistuksella tarvitaan.

Kattavilla lähtötiedoilla valaistuksen uusiminen on helpompi kilpailuttaa eri toimijoiden välillä ja kustannukset saadaan laskettua tarkasti. Alkuun on hyvä tarkistaa ja tehdä listaus seuraavista asioista:

Tarkista seuraavat asiat

• Nykyisten valaisimien kunto, määrä, valonväri ja teho sekä millaisia lamppuja ne käyttävät.

• Onko valaisimet liitetty johonkin ohjausjärjestelmään - esimerkiksi, jos käytössä on liiketunnistimia tai aikaohjaus. Myös näiden laitteiden kunto ja uusimisen tarve kannattaa tarkistaa.

• Valaisimien kaapeloinnin kunto. Onko näitä tarvetta uusia samalla?

• Kuinka paljon nykyinen valaistus kuluttaa energiaa vuosittain ja mitkä ovat valaistuksen huoltokustannukset vuosittain.

Selvitä nämä jutut

• Mikä tämän hetkisessä valaistuksessa on hyvää tai huonoa. Onko valaistus riittävällä tasolla käyttäjien mielestä?

• Taloyhtiön tulevat remontit. Valaistuksen uusiminen on monesti helpompaa ja halvempaa muiden remonttien kuten peruskorjauksen yhteydessä.

• Onko kiinteistö suojeltu kaupunkikuvallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävänä rakennuksena.

• Mihin rakennuksessa voidaan valaisimet asentaa. Onko esimerkiksi rakenteita, jotka rajoittavat valaisimien sijoittelua.

• Onko rakennuksesta olemassa pohjakuvia. Pohjakuvat auttavat suunnittelijaa huomattavasti työssään. Ideaalitilanne olisi, että rakennuksen pohja- ja julkisivukuvat löytyisivät CAD-ohjelmiin sopivissa muodoissa kuten DWG.

Päätä ja mieti seuraavat asiat

• Mikä on budjetti valaistuksen uusimiseen. Kun budjetti on selvillä, saadaan käsitys mitä kaikkea sillä summalla on mahdollista toteuttaa.

• Kuinka laajasti valaistus uusitaan. Tehdäänkö alkuun esimerkiksi vain rappukäytävän valaistuksen uusiminen.

• Halutaanko valaistukseen ohjausjärjestelmä ja onko se erillinen valaistusta varten vai tehdäänkö se osaksi taloautomaatiota.

• Miten valaistuksen uusimisen suunnittelu hoidetaan. Onko taloyhtiön sisällä tietotaitoa, jota voidaan hyödyntää, halutaanko ulkopuolinen suunnittelija vai saako suunnitelman valaisintoimittajan puolesta?

• Kuka hoitaa asennuksen. Voiko taloyhtiön huoltoyhtiö tehdä sähkötyöt vai onko tarvetta kilpailuttaa urakoitsija?

Taloyhtiössä kannattaa kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen

Miten valita sopivin valaisin?

Valaisimen valinnassa on syytä ottaa huomioon monia eri asioita. Valaisimen soveltumisen käyttökohteeseen voi toki myös aina varmistaa valaisinvalmistajalta. Ottamalla huomioon seuraavia asioita voidaan varmistua siitä, että valittu valaisin on hyvä ja sopiva haluttuun kohteeseen:

Valotehokkuus. Valotehokkuus (lm/W) kuvaa parhaiten valaisimen hyötysuhdetta, sillä se kertoo valaisimen valovirran suhteessa valaisimen käyttämään tehoon. Wattilukeman sijaan tulisikin kiinnittää huomiota valaisimen valovirtaan tai valotehokkuus lukemaan.

Valaisukulma. Valaisukulma kertoo, kuinka laajalle alueelle valaisimen tuottama valo leviää. Jos piha-aluetta valaistaan valonheittimillä, on syytä huomioida valaisimen valaisukulma tarkasti, ettei valo pääse paistamaan sisälle asuntoihin. Kannattaa myös huomioida mihin suuntaa valaisin antaa valoa. Esimerkiksi piha-alueilla kannattaa suosia valaisimia, jotka valaisevat suoraan alaspäin. Tällöin vältytään valosaasteen tuottamiselta.

Värilämpötila. Valaisimen värilämpötila kertoo valon sävystä, esimerkiksi lämmin valo (3000K) on hieman kellertävää valoa, kun taas neutraali (4000K) on lähempänä luonnonvaloa. On syytä varmistaa, että samaan tilaan tulevilla valaisimilla on aina sama värilämpötila.

Värintoistoindeksi. Värintoistoindeksi kuvaa valaisimen kykyä toistaa värejä, mitä suurempi lukema on sitä luonnollisemmalta värit näyttävät. Esimerkiksi natriumlamput, joiden värintoistoindeksi on pieni (n.20-25), tuottama valo koetaan usein häiritsevänä. Tämä valo onkin monelle tuttu oranssinpunertavana tievalaistuksena.

Käyttöikä. Käyttöikä kertoo, kuinka kauan valonlähdettä voidaan keskimäärin käyttää ennen vikaantumista tai ennen kuin sen valovirta on laskenut alle määrätyn arvon. LED-valojen käyttöikä ilmoitetaan usein L70-arvolla, joka kuvaa tuntimäärää, jonka jälkeen valaisimen valovirta on laskenut 30% alkuperäisestä. Valaisimet sisältävät muitakin komponentteja, jolloin ne saattavat mennä rikki ennen itse valonlähdettä. Tämän vuoksi on syytä tarkistaa LED-valaisimien kohdalla myös niiden virtalähteiden elinikä.

Käyttölämpötila. Käyttölämpötila kuvaa millaisella lämpötila-alueella valaisinta voidaan käyttää. Jos käyttökohteen lämpötila on eri kuin valaisimessa, saattaa valaisin vikaantua ennen aikojaan. Esimerkiksi ledejä ei suositella asennettavaksi saunan kattoon sillä niiden käyttöikä lyhenee kuumissa olosuhteissa, ja energiansäästölamput taas eivät sovellu ulkokäyttöön sillä ne syttyvät kylmässä hitaasti.

IP- ja IK-luokitus. IP-luokitus ilmoittaa valaisimen suojauksen vedeltä ja pölyltä. Esimerkiksi seinävalaisimet ulkona tulee olla vähintään IPX3 luokiteltuja. IK-luokitus kertoo valaisimen mekaanisesta iskunkestosta. Korkein luokitus on IK10 ja mitä korkeampi tämä lukema on sitä paremmin valaisin kestää ilkivaltaa.

Takuu. Valaisimilla takuu on usein 5 vuotta. Pitkä takuu antaa turvaa valaisinhankinnoille.

Lue lisää valaisimen valinnasta artikkelistamme "Valaisimet — käyttötarkoitus ratkaisee valaisintyypin".

Valaistussuunnittelulla taloyhtiöön saadaan varmasti hyvä valaistus

Mitä valaistuksen ohjauksessa tulee huomioida?

Valaistusta voidaan ohjata monella eri tavalla kuten aikaohjauksella, liiketunnistimilla tai päivänvaloantureilla. Jos halutaan saada aikaan energiatehokkain ratkaisu tulisi näitä ohjauksia käyttää LED-valaisimien kanssa. Energiaa säästetään eniten tiloissa, joissa ei oleskella jatkuvasti kuten rappukäytävät, kun tilassa valaistus ohjautuu tarpeen mukaan.

• Käyttämällä ohjauksia saadaan maksimoitua valaistuksen energiatehokkuus. Energiaa voidaankin säästää jopa 70% enemmän kuin tiloissa, joissa ei ole ohjausta.

• Sopiva ohjausjärjestelmä kannattaa suunnitella yhdessä valaistus- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa tapauskohtaisesti.

• Ohjauksien käyttö tuo sähkön säästön lisäksi myös säästöä valaisimien vaihto- ja huoltokustannuksista, sillä niiden käyttöikä pitenee ohjauksen myötä.

• Varmista valaisimien soveltuvuus ohjausjärjestelmän kanssa. Kaikki valaisimet eivät ole himmennettävissä. Varsinkin LED-valaisimien kanssa tulee varmistaa himmentimien ja valaisimien yhteensopivuus, nämä ovat vastuullisilla valaisinvalmistajilla ilmoitettuna.

• Liiketunnistimia kannattaa hyödyntää tiloissa, joissa käydään harvemmin ja joissa ei oleskella pitkään. Varsinkin kellari ja varastotiloissa on hyvä käyttää liiketunnistinta, etteivät valot pala turhaan ympäri vuorokauden. Liiketunnistimen ei tarvitse olla erillinen, vaan se voi olla integroituna valaisimeen.

• Liiketunnistimien käyttö poistaa tarpeen kytkimille, jolloin myös niiden huoltokustannuksista syntyy säästöä.

• Ohjauksella voidaan toteuttaa myös yövalaistus, jolloin tietty osa valaisimista tai kaikki valaisimet ovat himmennettyinä, kunnes ne painetaan päälle katkaisimesta tai tunnistimien avulla. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi parkkihalleissa.

Erilaisia ohjaustapoja, jotka soveltuvat asuinkiinteistöihin:

Liiketunnistus: sisä- ja ulkotilat

Aikaohjaus: sisä- ja ulkotilat

Hämäräkytkin: ulkotilat

Päivänvalo-ohjaus: sisätilat.

Lisää valaistuksenohjauksesta voit lukea artikkeleistamme:

Valaistuksen ohjaus — DALI

Valaistuksen ohjaus — KNX

Valaistuksen ohjaus — DMX

Taloyhtiön valaistusratkaisut

Valaistussuunnittelu taloyhtiöille

Taloyhtiössä voidaan lisätä turvallisuutta ja viihtyvyyttä valaisemalla keskeisimmät alueet oikealla tavalla. Valaistussuunnitelmalla voidaan varmistaa se, etteivät rappukäytävät tai pihan kulkureitit jää hämäriksi.

Valaistussuunnittelijamme saavat laskentaohjelmien avulla tarkat valomäärät laskettua jo suunnitteluvaiheessa, joten voitte olla varmoja lopputuloksen onnistumisesta.

Huomioon otetaan muun muassa:

Yhteiskäyttötilat kuten varastojen ja pesuhuoneiden valaiseminen mahdollistaa erilaisia toiminnallisuuksia.

Porraskäytävän valaiseminen mahdollistaa turvallisen liikkumisen portaissa ja käytävillä. Liiketunnistimien avulla valaisimet saadaan syttymään myös automaattisesti, jolloin pimeässä ei tarvitse hapuilla katkaisijan perässä.

Parkkipaikkojen ja pysäköintialueiden valaistuksella saadaan varmistettua, ettei pihalla ajaminen aiheuta vaaratilanteita. Hyvin valaistut alueet ehkäisevät myös ilkivaltaa ja varkauksia.

Pihan valaistus tuo lisää viihtyvyyttä ja mahdollistaa erilaisia toimintoja esimerkiksi leikkialueilla.

Sisäänkäynti, joka on hyvin valaistu, toivottaa asukkaat tervetulleiksi kotiin. Valoisat porttikongit vähentävät ei-toivottuja vierailuja taloyhtiön alueella.

Julkisivuvalaistuksella saadaan rakennukselle halutunlainen ilme ja se saadaan sopimaan paremmin ympäristöönsä.

Puutalomäihän taloyhtiön käytävävalaistus

Toteuttamiamme kohteita – Talo Mäihä

Massiivipuinen kerrostalo Mäihä on Pohjoismaiden ensimmäinen PEFC-sertifioitu talo. Sertifikaatti takaa, että projektissa käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Samalla se takaa koko toimitusketjun ja sen toimijoiden vastuullisuuden liiketoiminnassaan. Kerrostalossa yhdistyvät innovatiivinen ja perinteitä kunnioittava puurakentaminen, joka on läsnä niin ulkona, porraskäytävissä kuin asunnoissakin.

Kerrostalo Mäihän porraskäytävien valaistus toteutettiin täysin LED-nauhojen ja alumiiniprofiilien avulla. Tällä tavalla käytävät saatiin valaistua pitkillä yhtenäisillä valojuovilla.

Nauhaksi valittiin Valonauha 12W ja profiilina käytettiin Iso Uppoprofiilia, jonka avulla LED-nauhan valosta saatiin näyttävä, tasainen ja pisteetön.

Lue lisää kohteesta.

Keisarin Palatasin taloyhtiö

Toteuttamiamme kohteita – Keisarin Palatsi

Vuoden 2017 lopulla valmistui projekti As Oy Keisarin Palatsi Hämeenlinnassa. Katutasossa sijaitsee Isännöinti Kuvajalle suunnitellut ja vuokratut toimistotilat ja alakerrassa kokoustiloja sekä uskomattoman hieno saunaosasto. Ylemmistä kerroksista löytyy vuokrattavia ja valmiiksi kalustettuja asuntoja.

Toimistotiloissa ja kokoustiloissa on käytetty runsaasti LED-nauhaa sekä Aada-valopaneeleja. Valonauhoilla saadaan toimistoihin näyttävä valaistus, jonka valaistusvoimakkuus on riittävä työntekoon. Aada-valopaneeleilla saadaan tehokas valaistus kokoustiloihin, jota voidaan helposti säätää tarpeiden mukaan.

Saunaosastolla ja vuokrattavissa asunnoissa on käytetty yleisvalaistukseen Kanna- ja Lilja-alasvaloja, joilla saadaan tiloihin tasainen valaistus. Tämän lisäksi tiloissa on käytetty runsaasti LED-nauhaa, joilla saadaan tunnelmallista ja näyttävää valaistusta. Nämä ovatkin asunnoissa hyvä tehostekeino ja oleellinen sisustuselementti.

Lue lisää kohteesta.

Kerrostalon julkisivuvalaistus Lohjalla

Toteuttamiamme kohteita – Kerrostalon julkisivut, Lohja

Lohjalla vuonna 2018 valmistuneen julkisivuremontin yhteydessä uusittiin myös kahden kerrostalon julkisivuvalaistukset. Toisen kohteen valaistus toteutettiin 80W:lla Moduulivalaisimella. Valaisimeen valittiin 12° valaisukulma, jolloin valo saadaan kohdistettua koko talon korkeudelta seinään. Erittäin kapealla valokeilalla saadaan varmistettua, ettei valo leviä asuntoihin tai päädy vain valosaasteeksi taivaalle.

Toisen kohteen valaistus toteutettiin LED-nauhoilla. LED-nauhat asennettiin alumiiniprofiileissa parvekkeiden vieressä kulkeviin pellityksiin. Nauhaksi valittiin Valonauha 12W ja alumiiniprofiiliksi säädettävä profiili, jonka optiikalla LED-nauhan valaisukulmaksi saadaan 10°. Tällöin LED-nauhan valolla saadaan aikaa ns. wall wash -valaistus.

Kuninkaankatu 34 rappukäytävät

Toteuttamiamme kohteita – Kuninkaankatu 34

Kuninkaankatu 34 rappukäytävien valaistus uudistettiin ja niihin valittiin valaisimiksi Lunneo 16W LED-plafondit. Valaisimissa on integroituna liikkeentunnistin, jolloin rappukäytävän valaisimet palavat ainoastaan silloin, kun käytävässä on liikennettä. Tämä valaisin on nykyään korvattu liiketunnistimella varustetulla Lumina 12W LED-plafondilla.

Liikkeentunnistimilla varustetuilla valaisimilla saavutetaan sähkön säästöä taloyhtiöissä, kun valaisimet eivät ole turhaan päällä. Säästöä tulee myös siitä, ettei kuluvia osia kuten käytävän valokytkimiä tarvitse huoltaa tai uusia. Liikkeentunnistimet lisäävät myös käyttäjämukavuutta, kun käytävässä ei tarvitse etsiä valokatkaisijaa, vaan valot syttyvät heti kun rappukäytävään astutaan.

Taloyhtiön parkkihallin valaistus

Toteuttamiamme kohteita – Parkkihalli, Haaga-Helia

Haaga-Helian parkkihalliin asennettiin Winledin Runkovalaisinta, joka on kirkas valaistusratkaisu tasaisen ja häikäisemättömän valonsa vuoksi.

Hoivakodin valaistus

Toteuttamiamme kohteita – Mäntän hoivakoti

Winled suunnitteli ja toimitti koko rakennuksen valaistuksen Mänttään syyskuussa 2017 auenneeseen hoitokotiin. Hoivakoti koostuu neljästä 15 asunnon ryhmäkodista. Jokaisessa ryhmäkodissa on myös yhteistilat tukemassa asumista. Valaistusvaatimukset ovat määritelty eri tilojen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Esimerkiksi keittiön tehokas valaistus on tehty Aada -valopaneelilla, Spectri -alasvaloilla ja LED-nauhoilla. Näillä saatiin varmistettua, että ruuanlaitto on helpompaa ja turvallisempaa, kun valaistusvoimakkuudet ovat riittävät tehtävien suorittamiseen.Yleisissä tiloissa kuten WC-tiloissa ja käytävillä on tärkeää huomioida myös valaistuksen tasaisuus.

Tilojen esteettömyyttä saadaan parannettua, kun kulkureiteillä ei muodostu varjoja. Varjot ja valaistustasojen suuret muutokset voivatkin saada ihmiset tuntemaan tilan levottomaksi ja epämiellyttäväksi. Näissä tiloissa valaistuksen tasaisuus varmistettiin käyttämällä laajakeilasta Lilja-alasvaloa.

Lue lisää kohteesta.


Julkasija: Winled Oy, Winled Oy
Julkaistu : 11.01.2021

Lue myös