Navetan, tallin, sikalan ja muiden maataloustilojen valaisu


Navetat, tallit, maneesit, sikalat, kanalat ja muut maa- ja hevostalouden tilat ovat omanlaisensa haastava ympäristö, jossa muun muassa kosteus saattaa aiheuttaa haasteita valaistukselle.

Ammattitaitoisella valaistussuunnittelulla voidaan kuitenkin merkittävästi parantaa eläinten hyvinvoitia, tuottavuutta, tilojen turvallisuutta ja energiansäästöä.

Winled valaisee useita navettoja, maneeseja, talleja ja muita maa- ja hevostalouden tiloja ympäri Suomen. Valaistussuunnittelija Toni Reinilän mukaan asiakkailta tulee positiivista palautetta ja uuteen valaistukseen ollaan tyytyväisiä.

Maneesissa tasainen valo on tärkeä turvallisuustekijä.

Mikä navettojen, tallien ja vastaavien tilojen valaistuksessa on tärkeää?

Ensinnäkin pitää tietää, mikä tila on kyseessä. Eri eläimille on annettu eri ohjeistukset valaistuksen ohjauksesta ja valaistuksen tasosta. Esimerkiksi hevosmaneesissa tarvitaan hyvin tasainen ja riittävä valaistus, koska huonosti toteutetulla valaistuksessa tällainen tila on tapaturma-altis työpaikka niin ihmisille kuin hevosillekin. Myös väärällä valaisinsijoittelulla saadaan hevoset pelkäämään, koska ne saattavat säikähtää varjoja.

Toisena esimerkkinä voisimme ottaa esille broilerikasvattamot. Siellä on hyvin tärkeää, että valaistus on tiettynä vuorokauden aikana oikealla tasolla. Mikäli valaistusta on liikaa, lintueläimet ovat yliaktiivisia ja näin ollen kannibalismia saattaa esiintyä lintuyhteisöissä. Siksi valaistuksen ohjaus pitää suunnitella tarkasti.

Yksi tärkeä muistettava asia valaistusta suunniteltaessa on myös se, että eläimet näkevät valon eri tavalla kuin ihmiset. Esimerkiksi linnut aistivat joitain valon aallonpituuksia herkemmin kuin ihmiset.

Valaistussuunnittelijoiden tekemät 3D-kuvat mallintavat lopputulosta erittäin tarkasti.

Mitä on erityisesti otettava huomioon valaistuksen suunnittelussa?

Navettojen ja muiden maa- ja hevostalouden tilojen valaistuksessa on tärkeää ottaa huomioon etenkin seuraavia asioita:

  1. Varuste-, kengitys-, lääkintä- ja pesutiloissa vaaditaan enemmän valoa kuin muualla.

  2. Lypsyautomaatiolaitteiden huoltotilan valaistuksen pitää olla riittävä.

  3. Navetan yövalaistuksen on oltava tarkasti suunniteltu, koska lehmät stressaantuvat, jos yöaikaan on liian pimeää, tai jos on liian valoisaa. Lehmien stressi näkyy suoraan maidontuotannossa.

  4. Karjan kulkuväylät sekä ruokailupaikat on myös hyvä ottaa huomioon valaistuksen suunnittelussa.

Valaistuksella on merkittävä vaikutus lehmien hyvinvointiin ja maidontuotantoon

Vaikuttaako valaistus eläinten hyvinvointiin tai tuottavuuteen?

Vaikuttaa aika paljonkin. Kuten aikaisemmin mainitsin, niin esimerkiksi lehmien stressi vähentää maidon tuotantoa.

Hyvällä valaistuksella voidaan vaikuttaa myös eläinten hormonitasoihin positiivisesti. Esimerkiksi sonnien kasvu nopeutuu, kanojen munien tuotanto kasvaa ja kausilisääntyjien (kuten lampaiden, vuohien ja siipikarjan) hedelmällisyys paranee.

Kemijärven Isokylän navetan valaisimet

Mitä ongelmia huono valaistus voi tuotantotiloissa aiheuttaa?

Useitakin ongelmia. Ensiksikin huonolla valaistuksella maidontuotanto saattaa vähentyä lehmien stressaantuessa liikaa. Toiseksi sekä työntekijöiden että eläimien tapaturmariskit kasvavat. Kolmanneksi huonosti suunnittellussa valaistuksessa siipikarja saattaa syyllistyä kannibalismiin ja sioista saattaa tulla levottomia.

Oikein valaistussa maneesissa ratsastaminen on miellyttävää ja turvallista.

Mitä erityisvaatimuksia maataloustilat aiheuttavat valaisimille?

Navetat, tallit, sikalat ja muut eläinsuojat ovat jo itsessään haastavia kohteita pölyn ja jossain muodossa myös kosteuden osalta. Siksi valaisimelta vaaditaan hyvää kosteuden kestoa.

Mekaaninen kestävyys on myös plussaa. D-merkintä valaisimessa on sellainen, jota pääsääntöisestä vaaditaan jokaisessa kohteessa. Näiden lisäksi halutaan, että valaisimet olisivat helposti kytkettävissä valaisinohjausjärjestelmiin, kuten DALI- ja KNX-järjestelmiin.

Värilämpötilaltaan eläinsuojiin ja maatalouden kohteisiin suunnitellaan samalla värilämpötilalla kuin muihinkin teollisuuden kohteisiin, eli 4000 kelvinin ja 5000 kelvinin välillä.

Tallin valaissuunnittelussa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen

Miksi suosittelet juuri Winledin valaisimia maatalouden käyttöön?

Winledin valaisimet ovat kestäviä, ja niistä löytyvät kaikki vaadittavat merkinnät ja sertifikaatit. Valaisimet ovat myös pitkäikäisiä ja luotettavia, ja näin ollen myös huoltovapaampia. Myös eri valaisinohjausjärjestelmiin liitettäviä valaisimia löytyy kattavasti Winledin tuoteluettelosta.

Lisäksi vaikutus näkyy tietenkin lompakon paksuudessa. Hyvällä ja riittävällä valaistuksella, johon on liitetty valaisinohjausjärjestelmä, säästetään energiaa. Näin ollen sähkölaskutkin pienenevät huomattavasti.

Mitä ostajan pitää ottaa huomioon maatalouden tilojen valaistusta hankittaessa?

Antaisin tähän neljä neuvoa, joilla pääsee jo pitkälle:

  1. Varmistu siitä, että suunnittelija on ajan tasalla siitä, että mille eläimille tilan valaistus suunnitellaan.

  2. Pidä huoli, että valaisimet ovat kestäviä ja laadukkaita ja omaavat vaadittavat sertifikaatit.

  3. Varmistu, että suunnitellut valaisimet ovat yhteensopivia tulevan ohjausjärjestelmän kanssa.

  4. Teetä valaistussuunnitelma ajoissa. Valaistussuunnitelma olisi hyvä teettää silloin, kun sähkösuunnitelman tekeminen on ajankohtaista.

Hyvin suunniteltu valaistus on miellyttävä, eivätkä hevoset säiky varjoja.

Muista myös lukea artikkelimme Kemijärven Isokylän navetasta, jossa LED-valaistus on mukana maatalouden murroksessa.


Julkasija: Winled Oy, Winled Oy
Julkaistu : 18.01.2025

Lue myös