Led valojen ohjaus — DALI


DALI (Digital Addressable Lighting Interface) on IEC 62386 standardin mukainen valaistuksen ohjausjärjestelmä, joka tarjoaa keskitetyn alustan elektronisten liitäntälaitteiden ja valaisimien ohjaukseen.

Järjestelmä on avoin, joka tarkoittaa, että samaan DALI-ympäristöön voidaan kytkeä usean valmistajan laitteita. Kuten muissakin tuotteissa, valmistajien välillä on eroja tuotteiden laadussa ja kestävyydessä.

DALI-ohjatut järjestelmät mahdollistavat valaisinten yksittäisen ohjauksen ja himmentämisen, joka voi johtaa varsin suuriin taloudellisiin säästöihin. Oikein ohjelmoitujen himmennettävien liitäntälaitteiden, läsnäoloantureiden, kytkimien ja valaistusvoimakkuusanturien ansiosta säästöt voivat nousta joissain tapauksissa jopa 80%:iin.

Väylätekniikka ja ohjaus

Yhteen DALI-väylään voidaan kytkeä yhteensä 64 laitetta (liitäntälaitteet ja valaisimet mukaan luettuna). Peruskytkentä koostuu liitäntälaitteesta, virtalähteestä sekä ohjattavista laitteista (kytkimet, valaisimet yms). Jokaisella väylään kytketyllä laitteella on oma osoitteensa.

Itse väylä kaapeloidaan parikaapelilla, jossa data välitetään laitteille tavallista korkeammalla jännitteellä (0 ± 4.5 V 0-signaalille ja 16 ± 6.5 1-signaalille.)

Yksittäisiä laitteita ohjataan erinäisten kyselyiden ja käskyjen avulla. Laitteiden antama palaute auttaa vähentämään rakennuksen huoltokustannuksia ja parantamaan työturvallisuutta. Yksittäisen laiteohjauksen lisäksi DALI tukee myös ryhmä- ja tilanneohjauksia.

Yhdessä DALI linjassa voi olla 16 tilanneohjausta. Käyttäjän lähettämä tilanneohjaus kulkeutuu väylää pitkin linjan jokaiselle laitteelle. Ohjauskäskyn vastaanotettuaan, laitteet tarkistavat niiden muistiin tallennetut tilanneohjausasetukset ja toteuttavat tallennetun tilanteen. Mikäli laitteelle ei ole asetettu tilanneohjauksia, käskyä ei yksinkertaisesti vain oteta huomioon.

Ryhmäohjausten avulla voidaan säätää laajempia laitekokonaisuuksia kerralla. Yksi laite voi kuulua 16 eri ryhmään yhtä aikaa.

DALI-väylän kaapelointi

DALI-väylän kaapelointi voidaan kytketään laitteiden normaalin johdotuksen vierelle, sillä järjestelmän korkea signaali/häiriö-suhde ja laajat signaalialueet tekevät signaalin häiriytymisen lähes mahdottomaksi. Väylä voidaan kaapeloida johdinpinta-alaltaan 1.5 mm2 kaapelilla 300 metriin saakka. Järjestelmä sallii maksimissaan 2 V jännitteenaleneman. Väylä ei vaadi päätösvastusta ja tukee kaikkia kaapelointi topologioita, pois lukien renkaan ja suljetut piirit. Dali-väylä koostuukin yleensä kaapelista, jossa on 4 tai viisi johdinta (vaihe, nolla ja 2 ohjauskaapelia DALIa varten).

Yhteen DALI-väylään voidaan kytkeä maksimissaan 64 laitetta. Jokainen väylä tarvitsee oman virtalähteensä, jotka ovat rajoitettu niin, ettei virta nouse yli 250 mA:n. Virtalähde voidaan kytkeä mihin kohtaan väylää tahansa. Virtalähde syöttää väylään 9.5 – 22.5 V voltin jännitettä, vaikka väylässä ei kulkisikaan tietoa.

Muiden ohjausjärjestelmien liittäminen DALI-järjestelmään

Jotkut ohjausjärjestelmät, kuten ohjelmoitavat logiikkaohjaimet, voivat kommunikoida DALI-järjestelmän kanssa natiivisti, mutta jotkut järjestelmät tarvitsevat eräänlaisen kääntäjän (“gatewayn) järjestelmien väliin, jotta kommunikointi onnistuu. Näitä gatewayta käyttävät protokollat monimutkaistavat järjestelmän rakennetta ja hidastavat tiedonkulkua, sillä gatewayn pitää kääntää alkuperäisen järjestelmän komennot DALI-järjestelmän ymmärtämään muotoon.

DALI-järjestelmän osoitteellisuus mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonkulun, jonka johdosta laitteiden toiminnoista ja tiloista saadaan tietoa helposti. Nämä tiedot vaihtelevat yksinkertaisista tilatiedoista (on/off) monimutkaisempiin teknisiin tietoihin, kuten valaisimen himmennystasoihin. Vikadiagnostiikan ansiosta DALI-järjestelmä on käytännöllinen ohjausjärjestelmä kohteissa, joissa etävalvonta ja raportointi on tarpeellista.

DALI-järjestelmän nopeus

Yksi yleisimmistä DALI-järjestelmään liittyvistä kysymyksistä liittyy järjestelmän tiedonsiirtonopeuteen jonka kanssa voi helposti tulla pieniä väärinkäsityksiä. Oikein ohjelmoituna ja käytettynä DALI-järjestelmä on nopea.

Verrattuna esimerkiksi DMX:ään, DALIn tiedonsiirtonopeus on pienempi. Toisaalta DMX-ympäristö vaatiikin nopean tiedonsiirtonopeuden, sillä se on kanava-pohjainen järjestelmä, kun taas DALI on ryhmä-pohjainen järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos halutaan säätää huoneen viittätoista valaisinta, DMX järjestelmä lähettää 15 erillistä ohjauskäskyä kun taas DALI lähettää yhden ohjauskäskyn kyseiselle ryhmälle. Lisäksi DALI järjestelmä pystyy lähettämään 50 ohjauskäskyä kerrallaan yhtä linjaa pitkin.

ESIMERKKI: Yhteen DALI-linjaan kytketyt 64 valaisinta ovat sijoiteltu kuuteentoista eri huoneeseen (neljä kappaletta per huone) ja ne voidaan kytkeä päälle, pois ja päälle takaisin huone kerrallaan alle sekunnissa.

Muita syitä valita DALI:

#1

Järjestelmää ei tarvitse johdottaa uudelleen, kun ryhmittelyt ja ohjaukset muuttuvat.

#2

Energiasäästöt himmennyksen ja ohjauksen ansiosta.

#3

Järjestelmäraportit koko järjestelmästä (huoltoraportit, energiankulutus yms.)

Julkasija: Winled Oy, Lauri Laine
Julkaistu : 18.02.2019

Lue myös