Huono valaistus vähentää työtehoa ja viihtyisyyttä sekä lisää virheiden määriä. Varsinkin teollisuudessa valaistuksen merkitys korostuu työtapaturmien ehkäisyssä, sillä käytettävät laitteet ja ympäristö on vaativia.

Monen yrityksen tärkein voimavara on juuri sen työntekijät, jolloin valaistukseen panostaminen on suora sijoitus heidän hyvinvointiinsa.

Tässä artikkelissa käymme läpi, millainen on hyvä valaistus teollisuuden kohteissa ja miten sellainen saadaan toteutettua.

Miten luodaan hyvä teollisuusvalaistus kohteisiin?

Standardeissa on määritelty eri teollisuuden tehtäville valaistuksen vähimmäisvaatimukset, joita noudattamalla voidaan olla varmoja siitä, että valoa on tilassa riittävästi ja kiusahäikäisy ei häiritse työtehtäviä. Tätä varten teollisuuden kohteissa onkin tärkeää tehdä valaistussuunnitelma, jotta voidaan olla varmoja valaistuksen arvoista.

Varsinkin tarkoissa työtehtävissä optimaalisen valaistuksen merkitys kasvaa. Valaistuksessa tulee ottaa huomioon myös millaisilla koneilla alueella työskennellään, ja valita valaisin sen mukaan mistä löytyy sopivin optiikka. Valaistussuunnittelijamme ovat vuosien aikana tehneet satoja 3D-valaistussuunnittelmia sekä pistekuvia lukuisiin eri teollisuuskohteisiin.

Valaistussuunnittelu- ja pistekuvapalvelumme hyödyntäminen on loistava vaihtoehto esimerkiksi aikataulun ollessa kireä tai kohteen vaatimustason mukaan. Hyvänä esimerkkinä pienemmät teollisuushallit, joihin halutaan oikea valon määrä nopeasti, mutta kuitenkin niin, että valaistus täyttää standardien vaatimukset.

Hyvä valaistus kestää vaativatkin olosuhteet. Teollisuudessa voi olla niin paljon pölyäviä tiloja, joissa on käytettävä D-merkittyjä teollisuusvalaisimia tai räjähdysvaarallisia tiloja, jotka vaativat ATEX-valaisimia.

Standardin vaatimukset valaistuksesta eri teollisuudenaloille löydätte artikkelistamme Valaistusvoimakkuudet teollisuudessa.

Teollisuuden valaistussuunnitelma

Hyvä teollisuusvalaistus parantaa työturvallisuutta ja tuo säästöjä

Riittävä ja tasainen valaistus lisää huomattavasti työturvallisuutta. Kuljetus- ja varastointialalla suurin osa työtapaturmista tapahtuu lastaus- ja purkupaikoilla, joihin suurimmat syyt on liukkaat kelit ja riittämätön valaistus.

Led-valaisimet sopivat hyvin teollisuuteen, sillä ne syttyvät nopeasti täyteen tehoonsa ja samalla säästetään myös energiaa. Led-valaisimet ovat myös vanhoja valonlähteitä pitkäikäisempiä, jolloin valaistuksen huoltoväli kasvaa. Ei ole kovinkaan tavatonta, että loisteputkista on huomattavan paljon sammuneita vanhassa teollisuushallissa, tällöin myöskään valaistusvoimakkuus ei ole lähelläkään sitä mitä pitäisi.

Kiinteistön omistajalle on tärkeää valaistuksen kustannustehokkuus, sillä valaistus vie huomattavan määrän suurien teollisuushallin sähkön kulutuksesta. Led-valaistus tuokin pitkällä aika välillä säästöjä, sillä se käyttää vähemmän energiaa ja valaistuksen huoltoväli on pidempi. Hyvä valaistus luo säästöä myös työtehokkuuden ja viihtyvyyden kasvaessa sekä virheiden ja työtapaturmien vähentyessä.

KJH-Comp Oy:n teollisuushallivalaistus

Teollisuuden ulkovalaistus

Teollisuudessa myös ulkotilojen valaistusvoimakkuudet ovat standardissa määriteltyinä. Ulkovalaistukselle löytyy erinäköisiä tarpeita teollisuudessa. Hallin ympäristössä pihalla valoa tarvitaan erilaisiin toimiin. Sisäänkäyntien ja kulkureittien lisäksi on otettava huomioitava myös ulkona tehtävät työtehtävät.

Valaistusvoimakkuuden vaatimukset ulkotiloihin teollisuusalueille ja varastohalleille ovat seuraavanlaiset:

Tehtävä Keskimääräinen
valaistusvoimakkuus
Tasaisuus
Väliaikainen
tavaran käsittely,
Irtotavaroiden lastaus
20lux 0,25
Jatkuva
tavaran käsittely,
Kuorman purku ja lastaus,
Avoimet lastausalueet
50lux 0,4
Katetut lastausalueet,
Osoitekorttien lukeminen,
Työkalujen käyttö
100lux 0,5
Vaativat
sähkö-, laitteisto- ja putkiasennukset,
Tarkastukset
200lux 0,5


Teollisuusalueen ulkovalaistus ledeillä

Suomessa valoa tarvitaan varsinkin syksyn ja talven pimeinä aikoina runsaasti, jotta työntehtävien suorittaminen olisi turvallista. Hyvin toteutettu ulkovalaistus auttaa myös kiinteistön valvonnassa ja vartioinnissa. Valvontakamerat tarvitsevat valoa, jotta videotallenteen laatu pysyisi hyvänä ja hyvä valaistus jo itsessään vähentää kutsumattomien vieraiden käyntejä alueella.

Lisää teollisuuden ulkovalaistuksesta voitte lukea Kuopion Rakenneasennus Oy:n ulkovalaistus -referenssistä.

Miksi kannattaa vaihtaa led-valoihin?

Led-valaisimiin vaihtaminen on kannattava vaihtoehto monellakin eri tavalla. Monelle yritykselle tärkeä mittari on säästö sähkökuluissa, sillä valaisimien päivittäminen voi olla suuri investointi.

Investointi led-valaisimiin kuitenkin kannattaa, sillä monimetalli- ja suurpainenatriumlamput kuluttavat jopa kolminkertaisesti sähköä led-valaisimiin verrattuna. Sähkönsäästön lisäksi säästöä kertyy huoltokustannuksista, sillä led-valaisimet ovat huomattavasti pidempi ikäisiä ja valaisimien tehon alentuminen on hitaampaa. Led-valaisin onkin erittäin kustannustehokas valinta.

Usein led-valaisimiin päivitettäessä saadaan myös valaistuksesta tehokkaampi ja parempi. Parempi valaistus luo monia hyviä vaikutuksia, kuten työturvallisuus ja -tehokkuus paranee. On tutkittu, että hyvässä valaistuksessa myös virheiden määrä pienenee huomattavasti.

Monessa vanhassa teollisuushallissa valaisimia ei välttämättä voida asentaa uusiin paikkoihin ilman suuria muutostöitä. Tällöin led-valaisimet ovat hyvä ratkaisu, sillä niitä saadaan eri optiikoilla ja tehoisina, jolloin tilan valaistus saadaan parannettua vaikkei valaisimien sijoituspaikkoihin päästä vaikuttamaan. Tällöin myös vanha kaapelointi saadaan hyödynnettyä.

Loisteputkien vaihto led valoihin Asiakkaamme kokemuksia valaisimien vaihdosta led-valaisimiin voitte lukea Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy -artikkelistamme.

Kestävä kehitys on suuri puheenaihe maailmalla eri keskusteluissa ja monelle yritykselle ekologisuus on yksi yhtiön tärkeistä arvoista. Led-valaisimet kuluttavat muita valonlähteitä vähemmän sähköä ja niiden pitkäikäisyys vähentää niin kuljetuksien tarpeita kuin materiaalien kulutusta.

Valaisimet eivät myöskään sisällä elohopeaa tai myrkyllisiä kemikaaleja ja ne voidaan kierrättää viemällä ne sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteisiin. Kokonaisuudessaan led-valaisimet auttavat yritystä pienentämään hiilijalanjälkeään.

Millainen valaisin valita teollisuusvalaistukseen?

Teollisuusvalaistukseen löytyy montaa erilaista teollisuusvalaisinta, jotta valaistuksesta saataisiin optimoitua mahdollisimman hyvä, on syytä käyttää erilaisia valaisimia eri tarkoituksissa.

Joissain teollisuuden kohteissa valaisimet joutuvat kovalle rasitukselle, siksi onkin syytä ottaa huomioon valaisimien IK-luokitukset. IK-luokituksessa korkein arvo on IK10, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että valaisimen tulee kestää metrin korkeudelta pudotettava 2kg paino.

Teollisuuden vaativien olosuhteiden takia kaikki Winledin teollisuusvalaisimet ovat vähintään IP65 -luokiteltuja. Jos teollisuushallissa on suuri pölymäärä, suositeltavaa on tällöin valittava tilaan D-merkitty valaisin. D-merkintä tarkoittaa sitä, että valaisimen pintalämpötila on korkeintaan 90 °C alueilla, joille pölyä voi keräytyä. Tämä ehkäisee palovaaran syntymistä.

Valaisimen valoteho määritellään aina tilan tarpeiden mukaan. Joillain valaisimilla voidaan suoraan korvata vanhoja valaisimia, jos vanha valaistus on ollut riittävä. Led-valaisimilla voidaan korvata helposti perinteiset 2x58W loisteputkivalaisimet vaihtamalla ne suoraan esimerkiksi Runkovalaisin M 50W -valaisimeen, tällöin sähkönkulutus puolittuu ja valaistustasot paranevat hieman samalla.

Valaisinta valittaessa on tärkeää ottaa huomioon myös työkohteen vaatimukset. Esimerkiksi kapeat käytävät varastoissa vaativat erilaisen valonjaon kuin aukea tuotantohalli. Käytävillä valoa vaaditaan varsinkin korkeilla pystypinnoilla, jotta trukilla työskentely olisi mieleisempää.

Lisäksi optimaalisella valonjaolla varustettu valaisimia voidaan laittaa kappalemäärältään vähemmän, kun valo saadaan suunnattua vain halutuille alueille. Tietyillä koneilla, joissa on pyöriviä osia, on syytä valaistuksessa ottaa huomioon stroboskooppi-ilmiö. Tämä ilmiö voi aiheuttaa tilanteen, jossa osat näyttävät liikkuessaan tietyllä nopeudella olevan liikkumattomia, joka luo selvän vaaratilanteen.

Teollisuusvalaisin sopivalla valonjaolla

Esimerkki teollisuusvalaistuksen päivityksestä ledeihin

Seuraavassa esimerkissä käymme läpi konepajayhtiö SINMAChine Oy:n valaistuksen vaihdon esimerkkinä hyvän valaistuksen hyödyistä.

Hallin valaistus oli toteutettu aikoinaan HQL 250W -valaisimilla, joita tilassa oli 24kpl. Valaisimet olivat aikojen saatossa menettäneet paljon valotehostaan, jolloin valaistuksen päivitys koettiin aiheelliseksi. Uudelta valaistukselta haluttiin parantunutta valaistusvoimakkuutta ja säästöä sähkölaskuissa.

Hallin valaistus laskettiin useammalla Jupiter ja Saturnus -sarjan valaisimella, joista päädyttiin Saturnus 80W -teollisuusvalaisimiin. Näitä valaisimia halliin suunniteltiin 28kpl ja niillä saatiin keskimäärin 500luxin valaistustaso.

Teollisuushallin led-valaisimien vaihto

Tällä ratkaisulla saavutettiin seuraavat säästöt sähkönkulutuksessa:

Led-valaismien sähkönsäästö teollisuudessa

SINMAChine OY -artikkeleistamme voitte lukea lisää asiakkaamme kokemuksista led-valaisimiin vaihdon hyödyistä.

Valaistussuunnitelman tuloksien ymmärtämisessä teitä auttaa artikkelimme Valaistusteknisten tuloksien lukemisesta .

Meidän toteuttamistamme teollisuusvalaistuksista voitte lukea lisää seuraavista referenssikohteista:

Valaistuksen ohjaus

Valaistuksen ohjaukseen löytyy ratkaisuja myös teollisuusvalaisimilla. Useimmiten teollisuudessa käytetään 1-10V ja [Dali-ohjausta**](https://www.winled.fi/blogi/artikkeli/Led-valojen-ohjaus-%E2%80%94-DALI). Valaistuksen ohjaukseen panostaminen kannattaa varsinkin suurissa kohteissa, sillä sen avulla voidaan saada aikaan suuriakin lisäsäästöjä.

Jos kohteessa on paljon erilaisia tiloja, joiden käyttöaste vaihtelee suuresti, on syytä harkita valaistuksen ohjausta. Esimerkiksi suurissa varastohalleissa voidaan käyttää liikkeentunnistuksella tapahtuvaa valaisimien syttymistä, tällöin koko hallissa ei tarvitse palaa valot täysillä myös hiljaisempien työvuorojen aikana. Tällöin säästetään sähkönlisäksi myös itse valaisimia.

Mistä voin ostaa teollisuusvalaisimia?

Led-valaisimet kannattaa ostaa suoraan sähköalan ammattilaisilta. Täältä löydät jälleenmyyjämme.

Heidän kautta saatte myös käyttöön valaistussuunnittelupalvelumme, jos tarvitsette kohteeseenne valaistussuunnitelmaa tai säästölaskelmia.

Teollisuusvalaistus Winled-leasingilla - avaimet-käteen

Teollisuuden tiloissa valaistuksen uusiminen energiaa säästävään LED-valaistukseen on yksi parhaista sijoitusmuodoista. Kun puhutaan suuren luokan investoinnista, niin se voi olla yrittäjälle vaikea paikka.

Winledin leasing-palvelua tarjotaan lähes kaiken kokoisille yritysasiakkaille. Ehtona sen hyödyntämiselle on, että valaisinasennuksen hoitaa valtuutettu Winled-jälleenmyyjänä toimiva sähköurakointiliike.

On myös mahdollista sopia asennuksen osuus osaksi Leasingia, jolloin valaisinten vaihdosta syntyvä kustannus muuttuu tällöin myös kuukausittain maksettavaksi leasingiksi. Näin edes valaisinten vaihtoa ei tarvitse maksaa kertainvestointina. Parhaimmassa tapauksessa sähköä säästetään kuussa niin paljon, että säästöt ylittävät itse leasingin kuukausikustannuksen.


Julkasija: Winled Oy, Joona Saarelainen
Julkaistu : 03.12.2019

Lue myös