Julkisia kohteita säädellään eri lakien avulla, joiden tarkoitus on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä.

Tässä artikkelissa käymme läpi millaisia valaistusvaatimuksia julkisiin kohteisiin on ja mitä niiden valaistuksessa kannattaa ottaa huomioon.

Kirjaston valaistus

Kirjaston valaistus

Kirjastoissa käydään kirjojen lainaamisen ja lehtien lukemisen lisäksi opiskelemassa ja tekemässä ryhmätöitä. Tämän takia kirjastoissa on kaksi tärkeää kohdetta, jotka pitää valaista hyvin, ja joille on standardissa esitetty valaistusvoimakkuudet: lukutilat ja kirjahyllyt.

Tiloissa, jotka on suunnattu lukemista varten, tarvitaan hyvä työvalaistus. Standardissa esitetty vähimmäisvaatimus valaistusvoimakkuudelle näihin tiloihin on 500 luksia. Valaistussuunnittelussa olisi syytä suosia leveäkeilaisia valaisimia, sillä valaistuksen tulisi näissäkin tiloissa olla tasaista ja häikäisemätöntä. Valaistuksessa tulisi myös huomioida työpöydät, joiden valaisemiseen kätevin tapa on pöytävalaisimet. Näillä saadaan jokaiseen pöytään tarvittava työvalaistus ja täytettyä yksilölliset vaatimukset valaistusta kohtaan.

Toinen valaistuksen kannalta varsin oleellinen kohta kirjastoissa on itse kirjahyllyt. Standardin vaatimus kirjahyllyjen pystypintojen valaistusvoimakkuudelle on 200 luksia. Jotta kirjat olisivat helposti löydettävissä myös alahyllyiltä, tulisi kirjahyllyt valaista tehokkaasti ja tasaisesti pystysuunnassa koko matkalta.

Museon valaistus

Museon valaistus

Museoiden valaistussuunnittelussa on huolehdittava siitä, että valaistus on muunneltavissa erilaisten näyttelyiden mukaan ja valaistus on myös miellyttävä vierailijoille. Näyttelyvalaistuksessa tarvitaan paljon säädettävyyttä, sillä eri näyttelyt ovat keskenään hyvinkin erilaisia, eikä uuden näyttelyvalaistuksen rakentamiselle jää usein paljoa aikaa. Siksi on suositeltavaa käyttää valaistuksessa ohjausjärjestelmää, jolloin valaistus on helposti ohjattavissa kulloisenkin tilanteen mukaan. Valaisimina usein käytetään kohde- ja seinänpesijävalaisimia, joilla valo saadaan kohdistettua haluttuun paikkaan.

Varsinkin vanhat taideteokset ovat herkkiä valolle, etenkin lämmölle ja UV-säteilylle, joten LED-valaisimet ovat oiva valinta taiteen valaistukseen. LED-valaisimia käytettäessä saadaan valaisimien sähkön säästön lisäksi säästöä myös kiinteistön jäähdytyskustannuksissa, sillä LED-valaisimet tuottavat huomattavasti vähemmän lämpöä kuin perinteiset valaisintyypit.

Standardissa löytyy vaatimukset valaistusvoimakkuuksille museoiden yleisiin tiloihin kuten käytäville 100 luksia ja portaisiin 150 luksia. Toimistoissa ja muissa työtiloissa tulee noudattaa standardin antamia vaatimuksia kullekin tilalle.

Päiväkodin valaistus

Koulun ja päiväkodin valaistus

Päiväkodeissa ja kouluissa valaistuksella on tutkitusti vaikutusta oppimiskykyyn ja oikeanlainen valaistus on oleellista lapsien, koululaisten ja opettajien jaksamisen kannalta. Koulujen ja päiväkotien valaistussuunnittelussa tulisi huomioida oikea valon määrä, valon tasaisuus, optimaalinen värilämpötila, värintoisto, häikäisy ja välkyntä, että saadaan optimaalinen oppimis- ja työympäristö.

Päiväkodeissa standardissa on määritelty valaistusvoimakkuudeksi 300 luksia lasten-, lepo- ja leikkihuoneisiin. Kouluissa standardissa on määritelty esimerkiksi liikuntasaliin ja luokkahuoneisiin 300 luksia. Kuvaamataidon ja käsityöluokissa voimakkuus on 500 luksia. Päiväkotien ja koulujen käytävillä tulisi olla 100 luksia ja portaissa 150 luksia aivan kuten muissakin julkisissa rakennuksissa.

Lisää päiväkotien ja koulujen valaistuksessa huomioitavista asioista voitte lukea Päiväkotien ja koulujen valaistus -artikkelistamme.

Teatterin ja elokuvateatterin valaistus

Teatterit jakautuvat kahteen osaan valaistuksen kannalta ja tavallinen kävijä näkeekin teatterien tiloista vain pienen osan. Yleisön aluetta ovat lämpiöt, katsomot ja aulatilat. Lisäksi ovat teatterin työntekijöiden käytössä olevat tilat kuten pukuhuoneet, varastot ja tekniset tilat. Teatterit ovat monesti kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, jolloin valaistuksessa täytyy huomioida rakennuksen historia ja tyyli.

Standardissa on annettu vaatimukset valaistusvoimakkuudelle harjoitussaleihin, pukuhuoneisiin ja esiintymisalueille, joka on 300 luksia. Pukuhuoneissa huomio tulee kiinnittää ehostuspeilien valaistukseen, valon tulee olla häikäisemätön. Katsomoissa niin teatterissa kuin elokuvateatterissakin valaistusvoimakkuudelle vaatimus on 200 luksia. Tällöin valaistus on riittävä, kun ihmiset etsivät omaa istumapaikkaansa ja valaistus riittää myös tilojen siivoukseen ja huoltoon.

Lisäksi teattereissa tehdään lavavalaistus erikseen. Näyttämövalaistuksella pyritään värien, valojen ja varjojen avulla tehostamaan esityksessä tarvittavia eri tunnelmia.

Virastojen valaistus

Virastoissa on työalueina useita erilaisia tiloja ja ne ovatkin valaistusvaatimuksiltaan rinnastettavissa toimistoihin. Näissä tiloissa valaistukselta vaaditaan paljon, jotta työntekijät selviytyvät työtehtävistään. Valaistuksen tulee olla tasainen ja häikäisemätön.

Näissä tiloissa kannattaa panostaa valaistuksen ohjaukseen, jolla saadaan LED-valaisimia käytettäessä aikaan suuria säästöjä sähkönkulutuksessa. Ohjausjärjestelmiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon käyttäjien tarpeet ja käyttäjät tulee myös opastaa järjestelmän käyttöön, jotta sen potentiaalista saadaan irti maksimaalinen hyöty.

Valaistusvoimakkuuksille on standardissa tarkat vaatimukset eri tiloihin. Vastaanottotiskeillä sekä arkistointihuoneissa valaisvoimakkuuden tulisi olla 300 luksia. Erilaisilla työpisteillä valaistusvoimakkuuden tulisi olla vähintään 500 luksia.

Lisää toimistojen valaistuksessa huomioitavista asioista voitte lukea Toimiston ja kokoustilojen valaistus -artikkelistamme.

Pysäköintitalon valaistus

Pysäköintitalot saattavat vaikuttavaa monelle turvattomilta, jos valaistus on huono. Huonolla valaistuksella saadaan ajoväylät näyttämään kapeammilta ja parkkiruudut ahtailta. Valaistuksen päivittäminen nykyaikaiseksi saa tilat näyttämään paremmalta. Samalla pystytään myös saamaan merkittäviä säästöjä sähkönkulutuksesta ja huoltokustannuksista, kun valaistuksen ohjaus suunnitellaan oikeanlaiseksi.

Pysäköintitaloissa valaistusvoimakkuuden tulisi olla 75 luksia ajoradoilla ja pysäköintialueilla. Päivisin sisääntulorampeilla valaistusvoimakkuuden tulisi nousta 300 luksiin.

Lisää pysäköintialueiden valaistuksessa huomioitavista asioista voitte lukea Parkkihallin ja pysäköintialueiden valaistus -artikkelistamme.


Julkasija: Winled Oy, Joona Saarelainen
Julkaistu : 23.09.2019

Lue myös