Hotellin ja ravintolan valaistus


Valaistus on erittäin tärkeä osa sitä millaisen kokemuksen asiakas hotellista saa. Valaistuksella voidaan helposti vaikuttaa tilan tunnelmaan yhdessä sisustuksen kanssa, jonka vuoksi suunnittelijoiden yhteistyö on tärkeää, kun halutaan onnistunut lopputulos. Hotellien valaistuksessa tulisi ottaa huomioon standardien vaatimukset ja yhdistää ne hotellin tasoon ja tyyliin.

Tässä artikkelissa käymmekin läpi mitä kaikkea kannattaa huomioida hotellien valaistusta tehtäessä ja miten saadaan lopputulos, jossa työntekijät näkevät tehdä työnsä ja jossa asiakkaat viihtyvät.

Millainen on hyvä hotellin valaistus?

Hotelleissa jokaisessa tilassa on monia käyttötarkoituksia, joten valaistuksen tulisi olla riittävän monipuolinen ja helposti ohjattavissa. Esimerkiksi samassa tilassa voidaan päivällä pitää kokouksia ja illalla viettää juhlia, jolloin valaistusvaatimukset ovat hyvinkin erilaiset. Standardissa on määritelty valaistusvaatimukset eri tiloihin. Tiloissa pitää olla riittävästi valoa, jotta henkilökunta näkee tehdä omat työnsä, mutta samalla sen tulee asiakkaan näkökulmasta viihtyisä. Onnistunut valaistus hotelleissa ottaakin huomioon standardin vaatimukset, hotellin eri käyttäjät sekä sisustuksen ja arkkitehtuurin, jolloin valaistuksesta saadaan näyttävä ja käytännöllinen.

Eri tilojen välillä on suuria eroja valaistusvoimakkuudessa esimerkiksi vastaanotossa sisäänkirjautumisen jälkeen, kun lähdetään kohti käytäviä ja huonetta. Nämä suuret valaistus erot pitäisi häivyttää portaittain, jolloin siirtyminen tilasta toiseen on huomattavasti sujuvampaa ja kyky erottaa asioita pysyy hyvällä tasolla. Valaistuksella saadaan myös ohjattua ihmisten kulkua, sillä valo houkuttelee ihmisiä ja kun valoa nähdään, sitä seurataan. Tällä tavoin saadaan reitit huoneista hisseille tai portaisiin selkeiksi, jolloin ihmisten liikkuminen hotellissa on luonnostaan sujuvaa.

Hyvään valaistukseen vaaditaan monia ominaisuuksia itse valaisimilta kuten:

  • 1.Valaisimien valonkeila täytyy olla sopiva, jotta sillä saadaan valaistua haluttu alue tai kohde.
  • 2.Valaisimen tehon täytyy olla riittävä tilan vaatimuksiin.
  • 3.Valaisimien tulisi olla pitkäikäisiä ja huoltovapaita, jotta kustannukset pysyvät maltillisina.
  • 4.Valaisimen tulee olla ohjattavissa halutulla ohjausjärjestelmällä, jotta valaistuskokonaisuus olisi monipuolinen.
  • 5.Valaisimet eivät saa aiheuttaa kiusallisia häikäisyjä.
  • 6.Valaisimien tulee sopia hotellin tunnelmaan.

Valaistuksessa on standardissa määriteltyjä arvoja, joita suunnittelussa tulee käyttää pohjana. Näiden pohjalta tulisi soveltaa valaistusta hotellin tyylin ja tason mukaisesti.

Sisäänkäyntien ja aulojen valaistus

Julkisivulla ja sisääntulossa tehdään ensimmäinen vaikutus asiakkaaseen. Tämän vuoksi aulojen ja sisääntulojen valaistukset saavat olla näyttäviä ja erottuvia. Aulojen valaistuksen tulisi myös viestiä asiakkaalle tervetullutta ja kodikasta tunnelmaa. Näissä tiloissa on erittäin hyvä mahdollisuus ilmaista hotellin brändiä ja identiteettiä rakennuksen arkkitehtuurin ja sisustuksen kautta, kun ne on valaistu oikealla tavalla.

Sisäänkäynnin valaistusvoimakkuus standardissa on 200 luksia. Sisäänkäynnin valaistuksen tulisikin olla riittävän kirkas, jotta jo ovelta nähdään missä eri alueet, kuten vastaanottotiski, sijaitsevat. Sisäänkäynnin valaistus olisi myös hyvä olla säädettävissä, jotta öisin ja iltaisin valaistusvoimakkuutta saadaan laskettua alaspäin, jotta ihminen sopeutuisi paremmin ulkona olevaan pimeyteen. Valaistuksenohjauksessa kannattaakin ottaa huomioon päivänvalon määrä, jotta valaisimet saadaan automaattisesti säätymään ulkona olevan valon mukaan.

Vastaanotto tulisi aina olla valaistuksella korostettu, koska se on usein ensimmäinen asia, jonka asiakkaat näkevät ja johon heidän tulee mennä. Vastaanotto toimii henkilökunnalla työalueena, joten tiskit tulisi valaista kunnolla, suositeltu valaistusvoimakkuus standardin mukaan on 300 luksia. Valaistus tulisi suunnitella siten, että se ei aiheuta häikäisyä henkilökunnalla tai asiakkaille sekä siten, että valoa on riittävästi myös ihmisten kasvoilla. Kasvojen näkeminen selvästi tuo lisää turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Hotelleissa sisäänkäynnin ja respan valaistus antaa hyvän ensivaikutelman

Käytävien ja portaiden valaistus

Standardin mukaan käytävillä tulisi olla vähintään 100 luksia ja portaissa 150 luksia. Yöaikana käytävien valaistuksen voimakkuutta voidaan pienentää, jolla saadaan lisättyä viihtyvyyttä ja energiansäästöä.

Käytävien valaistuksen päätarkoitus on ohjata ihmiset huoneisiin ja tuoda esille tärkeät asiat, kuten huonenumerot sekä hissien ja portaiden sijainnit. Oikeanlainen käytävävalaistus lisää ihmisten viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Halvin ratkaisu käytävän valaistukseen on laittaa keskelle yleisvalaisimia, joilla saadaan koko käytävä valaistua tehokkaasti ja tasaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole näyttävin tai asiakkaan kannalta miellyttävin ratkaisu. Käyttämällä käytävillä epäsuoraa valaistusta kuten LED-nauhoja tai seinävalaisimia, saadaan lisättyä tunnetta hotellin laatuvaikutelmasta.

Suositeltavaa on käyttää myös spottivalaisimia, joilla valoa saadaan suunnattua ensisijaisesti haluttuihin paikkoihin, kuten huonenumeroihin, ovien lukkoihin tai opastekylteille. Seinille sekä kattoon kohdistettu epäsuora valaistus saavat lisäksi tilan tuntumaan suuremmalta ja lisäksi vältytään tunneli-ilmiöltä, kun käytävällä on vaihtuvia valaistusvoimakkuuksia.

Käytävien hyvä valaistus auttaa ihmisiä liikkumaan hotellissa

Portaiden valaistuksen tulisi ensisijaisesti turvata liikkuminen portaissa, sillä ne ovat tapaturmille alttiita paikkoja. Valaistuksessa olisi hyvä käyttää yleisvalaistusta ja kulkuvalaistusta. Portaiden valon tulisi olla sellainen, että askelmille ei muodostuisi suuria varjoja ja askelmat olisivat helposti eroteltavissa toisistaan. Parhaiten tämä saadaan aikaan, kun valaistaan portaat suoraan askelmia korostavilla porrasvalaisimilla tai käytetään laajakulmaisia seinävalaisimia.

Kulkuvalaistukseen panostamalla saadaan portaista näyttävämmät sekä turvallisemmat. Kulkuvalaistus on helppo toteuttaa esimerkiksi LED-nauhalla, jotka voidaan asentaa pieneenkin tilaan, jolloin niillä saadaan tehokas valaistus askelmille ja porraskaiteisiin. Kulkuvalaistus tuo tilaan selkeän kulkureitin, jolloin asiakkaille liikkuminen hotellin sisällä on selkeämpää.

Lisää portaiden valaistuksesta voitte lukea LED-valot portaisiin -artikkelistamme.

Hyvin valaistut portaat takaavat asiakkaiden turvallisen liikkumisen

Hotellihuoneiden valaistus

Hotellihuoneisiin vaaditaan monimuotoinen valaistus, sillä huoneilla on monia eri käyttötarkoituksia ja käyttäjiä. Huoneissa asiakkaat oleskelevat pääosin iltaisin ja öisin, joka suomessa tarkoittaa sitä, ettei luonnonvaloa ole paljoa saatavilla. Hotellihuoneissa myös viihtyvyys on tärkeää, joten valaistuksen tulisi olla kodinomainen.

Valaistus olisi hyvä toteuttaa siten, että huoneessa olisi eri valaistustilanteita kuten: työvalaistus, yleisvalaistus ja tunnelmavalaistus

Standardissa työvalaistuksen tulisi olla 300 luksia, jolloin tämä tulisi olla hotellihuoneissa saavutettavissa. Työvalaistus ja lukuvalaistus voidaan toteuttaa erikseen omilla seinä- tai työpöytävalaisimilla tai himmennettävällä yleisvalaistuksella. Mahdollisuus valaistuksen himmennettävyyteen on muutenkin hyvä olla olemassa, sillä valaistusmieltymykset voivat olla hyvinkin yksilökohtaisia. Ihmisen vanhetessa valonmäärän tarve lisääntyy, joten asiakkaan ikäkin vaikuttaa suuresti siihen millainen valaistus koetaan mielekkääksi.

Yleisvalaistuksen tulisi olla noin 150-200 luksia ja sen tulisi olla laitettavissa päälle heti, kun huoneeseen saavutaan. Hyvä yleisvalaistus antaakin heti jo sisäänkäynnin kohdalla hyvän yleiskuvan huoneesta ja sen varustuksesta vieraalle. Yleisvalaistuksen tulee olla riittävän voimakas, sillä huoneeseen tullessa se toimii samalla tavalla kuin eteisen valaistus kodissa. Yleisvalaistus on tärkeää myös hotellin työntekijöiden kannalta, sillä tarvittavat toimet, kuten siivous, saadaan helpommin suoritettua, kun huone on kunnolla valaistu.

Hyvä yleisvalaistus takaa hotellihuoneen erilaisten asiakkaiden viihtyvyyden

Tunnelmavalolla saadaan lisättyä viihtyvyyttä, sekä korostettua huoneen sisustusta ja arkkitehtuuria. Tunnelmavalaisimet tulisivat sopia muuhun valaistuskokonaisuuteen. Tunnelmavaloina voidaan käyttää epäsuoraa valaistusta tai käyttämällä esimerkiksi seinävalaisimia tai spottivalaisimia seinien lähellä. Valaisemalla seiniä ja kattoja saadaan tilasta tehtyä huomattavan paljon isomman ja avaramman tuntuinen.

Epäsuoralla valaistuksella saadaan lisättyä kodikkuutta hotellihuoneissa

Hotellihuoneiden valaistusta suunniteltaessa on syytä huomioida sisustuksen värit ja valaisimien ohjaus. Tummat värit sisustuksessa vaativat huomattavasti paljon enemmän tehoa valaisimilta kuin vaalea sisustus. Valaistuksen ohjauksessa kannattaa suosia tilanneohjauksia ja himmennyksiä, jolloin valaistuksesta saadaan yksilöllinen jokaiselle vierailijalle. Valaistuksen ohjauksen tulisi myös olla tarpeeksi yksinkertainen, jotta asiakkaat osaavat sitä käyttää. Lisäksi ainakin yleisvalaistus olisi hyvä olla ohjattavissa niin sisääntulon kuin sänkyjen kohdalta, jolloin hotellin vieraan ei tarvitse nousta ylös yöllä, kun mennään nukkumaan ja sammutetaan valoja.

Oleskelutilojen ja juhlasalin valaistus

Oleskelutilat tarjoavat vieraille paikan, jossa rentoutua. Näihin paikkoihin usein sovitaan myös tapaamiset tai niissä voidaan odotella toista henkilöä. Näissä tiloissa suositaan suoraa ja epäsuoraa valaistustapaa yhdistelevää valaistusta, sillä se luottamusta herättävä valaistus. Tällöin saadaan valaistua tilan katto ja ihmisten kasvot ilman häiritseviä häikäisyjä. Valaistuksessa voidaan hyödyntää myös seinävalaisimia tai pöytävalaisimia, joilla saadaan luotua rentoutta ilmapiiriin ja tehtyä tilaan esimerkiksi lukemiseen soveltuva valaistus.

Oleskelutiloissa standardin mukainen valaistusvoimakkuus on 300 luksia. Valaistussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös se, että valaistus soveltuu tilan materiaaleihin ja sisustuselementteihin.

Juhlasalia käytetään suurissa juhlissa kuten häät, gaalat tai muut juhlat, joissa ruokailu on olennainen osa juhlia. Tämän takia juhlasaleissa tulisi käyttää samoja valaistustapoja kuin ravintoloissa ja lisätä niihin erikoisia valaistuksia mahdollistavia asioita kuten esimerkiksi värivalot, diskopallo tai laservalot. Tärkeintä on valaista kunnolla lavan osuus ja ruokailupöydät.

Pöydillä valaistuksen tulisi olla 300 luksia ja lavalla vähintään 500 luksia.

Juhlasalissa monipuolinen valaistus tukee erilaisten juhlien tunnelmaa

Neuvottelu- ja kokoushuoneiden valaistus

Neuvottelu- ja kokoushuoneissa on tärkeää, että valaistus on säädettävissä. Parhaillaan valaisimilta vaaditaan 500 luxin valaistusvoimakkuutta, kun taas esimerkiksi videotykiltä presentaatioita pidettäessä, tilaan tarvitaan vain noin 100 luksia. Parhaiten valojen säätö onnistuu käyttämällä tilanneohjauksia, jolloin valaistus on helposti säädettävissä jokaiselle tilan käyttäjälle.

Tilanneohjausta varten huoneen valaistus tulisi jakaa kolmeen eri tilanteeseen: yleisvalaistus, pöydän valaistus ja esitysvalaistus. Yleisvalaistusta käytetään tilassa ennen ja jälkeen kokouksen. Pöydänvalaistuksella saadaan yleisvalaistukseen lisättyä tehokas valaistus huoneen pöydälle, jolloin esimerkiksi muistiinpanoja näkee tehdä pöydän ääressä huomattavasti paremmin.

Lisäksi tulisi olla esitysvalaistus, jolloin valo kohdistuisi mieluiten seinille ja olisi noin 100 luksin luokkaa, jotta esimerkiksi valkokankaalta nähtäisiin esitykset selkeästi. Valojen ohjaus on käyttäjällä helppoa, jos nämä tilanteet ovat valmiiksi ohjailtu kytkimille. Lisää käyttäjäystävällisyyttä saadaan lisättyä tuomalla valaisimien ohjaus langattomilla kytkimillä suoraan kokouspöydälle.

Toimistojen valaistus

Valaistuksella on toimistoissa suuri vaikutus. Oikeanlainen ja riittävä valaistus tutkitusti auttaa jaksamaan työssä ja lisää työtehokkuutta. Toimistojen valaistuksessa työpöydillä tulisi olla 500 luksin valaistusvoimakkuus, jotta normaaleista luku-, kirjoitus- ja tietojenkäsittelytehtävistä selvittäisiin.

Toimiston valaistuksen voi toteuttaa myös LED-nauhoilla

Valaistusvoimakkuuden lisäksi toimistoissa ja työhuoneissa tulisi ottaa huomioon valon tasaisuus ja häikäisyjen ehkäisy. Yleisvalaistuksessa tulisin käyttää laajakeilaisia valaisimia, jolloin valoa heijastuu työpisteelle myös epäsuorasti. Epäsuoran ja suoran valaistuksen yhdistäminen onkin suotuisaa, sillä epäsuoralla valaistuksella saadaan tasoitettua työpisteen varjoja, pienennettyä kontrastia työpisteen ja ympäristön välillä sekä saadaan koko tila näyttämään luonnollisemmalta ja kotoisammalta.

Jotta vältyttäisiin valaisimien aiheuttamalta häikäisyiltä, tulisi valaisimet sijoittaa tilaan oikein ja valita käyttöön valaisimet, joissa on joko häikäisysuoja tai häikäisyn ehkäisevä optiikka. Valaisinta valittaessa on syytä myös varmistaa, ettei valaisin tuota välkkyvää valoa. Esimerkiksi loisteputkien välkkyvä valo saattaa laukaista migreenikohtauksen.

Lisää toimistojen ja kokoustilojen valaistuksesta voitte lukea Toimiston ja kokoustilojen valaistus -artikkelistamme.

Kylpyhuoneiden ja WC-tilojen valaistus

Tärkeimpinä kohtina hotellihuoneiden kylpyhuoneen valaistuksessa on hyvä yleisvalaistus ja oikeanlainen peilivalaistus. Yleisissä WC-tiloissa tulee ottaa lisäksi huomioon WC-kopit ja pesualtaiden alueet.

Hyvin valaistut sisäänkäynnit osoittavat wc:n sijainnin asiakkaille

WC-tiloissa tasainen yleisvalaistus tulisi alkaa heti jo sisäänkäynnin kohdalta, jossa käsienpesualtaat usein sijaitsevat. Valaistusvoimakkuuden tulisi olla 200 luksia. Siivouksessa kuitenkin tarvitaan suurempaa valaistusvoimakkuutta, joten tiloissa tulisi olla lisäksi siivoamista varten erillinen lisävalaistus. Jos käytössä on ohjausjärjestelmä, voidaan siivousvalaistus toteuttaa samoilla valaisimilla, jotka vain sytytetään siivouksen ajaksi täyteen tehoon.

Yleisissä WC-tiloissa on usein erillisiä koppeja, joista jokainen tulisi valaista omalla valaisimella. Koppien valaistusvoimakkuus tulisi olla samalla tasolla kuin muualla tilassa. WC-tilojen valaistus on erittäin suositeltavaa varustaa liiketunnistimilla ohjattavaksi, jolloin saadaan säästettyä niin valaisimia kuin energiaakin.

WC tilojen peilin valaistukseen kannattaa panostaa

Peilien valaistukseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota, sillä niin parranajo kuin meikkauskin vaatii hyvän ja tasaisen valon, joka tulee oikeasta suunnasta. Peilinvalaistus voidaan toteuttaa joko yläpuolelta tai peilin sivuilta. Kun peilin valaistus toteutetaan peilin sivuilta, on tärkeää, että valaisimet ovat molemmilla sivuilla. Tällä tavoin varmistetaan, että valo tulee tasaisesti kasvoille, eikä pääse muodostamaan epämiellyttäviä varjoja.

Pienemmissä kylpyhuoneissa pelkkä hyvä peilivalaistus voi olla riittävä tuomaan tilaan sinne vaaditun valaistusvoimakkuuden. Peilivalaisinta valittaessa tulee kiinnittää huomio valaisimen valonjakoon, optiikkaan ja värintoistokykyyn. Hyvällä optiikalla varustettu valaisin ei pääse häikäisemään käyttäjää ja hyvä värintoistokyky pitää huolen siitä, että esimerkiksi meikatessa eri värit toistuvat oikein ja luonnollisina.

Hotellihuoneiden WC-tilojen valaistukseen voidaan soveltaa samoja käytäntöjä kuin omakotitaloissa. Näistä voitte lukea lisää WC:n yleisvalo ja meikkausvalo -artikkelista.

Spa-tilojen valaistus

Spa-tiloissa pääasiallisena tarkoituksena on rentoutuminen. Oli kyseessä sitten rentouttava hetki poreammeessa tai hieronnassa, vaaditaan valaistukselta rentouttavaa tunnelmaa. Valaistuksen tulee olla pehmeä ja miellyttävä, joten kannattaa suosia lämmintä tunnelmavalaistusta. Epäsuoraa valaistusta kannattaa suosia, sillä se on pehmeämpi silmille ja koetaan miellyttäväksi.

Valaistuksella tulee kuitenkin varmistaa se, että työntekijät kykenevät suoriutumaan työstänsä eikä työn laatu kärsi.

Allasosastoilla tulee huolehtia, että valaistus tulee turvallista liikkumista. Uima-altaiden reunoilla tulisikin olla vähintään 100 luksin valaistusvoimakkuus. Altaisiin usein asennetaan erikseen omat valonsa. Näissä kohdissa käytetään usein värivaloja tehosteena. Altaissa tulisi kuitenkin välttää käyttämästä punertavia värisävyjä (punainen, oranssi, keltainen tai violetti) sillä ne värit koetaan vedessä epämiellyttäväksi. Myöskin vihreää tulisi välttää sillä se saattaa saada veden näyttämään likaiselta.

Suositeltavaa olisikin käyttää sinertävän sävyisiä tai puhtaan valkoisia valoja, jollon vedestä saadaan puhtaan näköistä. Sama koskee myöskin altaiden laattojen värejä, niissä kannattaa suosia vihertäviä tai sinisiä värejä, sillä sinisten valojen kanssa ne heijastavat sinistä väriä.

Erilaisia kosmetologipalveluita varten vaaditaan suurempaa tehoa valaistukselta, sillä työ on ajoittain todella tarkkaa. Näillä hoidoilla ja palveluilla on myös piristävä vaikutus, jolloin valaistuskin saa olla kirkkaampaa ja tehokkaampaa. Standardissa on esimerkiksi hiusmuotoiluun asetettu valaistusvoimakkuudeksi 500 luksia. Valaisimia valittaessa näihin tiloihin, tulee huomioida ettei valaisin aiheuta häikäisyä. Tämä tulee varsinkin huomioon hoidoissa, joissa asiakas makaa selällään, jolloin hän katsoo suoraan valaisimiin.

Kirkkaat valot lisäävät hoitojen piristävää vaikutusta

Kuntosalin valaistus

Standardissa kuntosaleille on asetettu 300 luksin valaistusvoimakkuuden vaatimus. Hyvä ja tasainen valaistus onkin välttämätöntä näihin tiloihin jo turvallisuudenkannalta. Hyvällä valaistuksella on myös positiivisia vaikutuksia treenaamiseen. Kuntosaleihin suositellaan neutraalia värilämpötilaa, joka riittävän valaistusvoimakkuuden kanssa vaikuttaa positiivisesti ihmisen vireystilaan.

Kuntosalin valaistus takaa turvalliset treeni olosuhteet

Ravintoloiden valaistus

Ravintolakokemukseen vaikuttaa itse ruuan lisäksi ravintolan miljöö, jossa valaistus näyttelee suurta osaa. Onnistuneen ravintolan valaistuksen kaksi tärkeintä tekijää ovat tunnelma ja alueet. Tunnelma saadaan luotua ilmeikkäällä ja monivivahteisella valaistuksella ja tällä saadaan myös rajattua erilaisia tunnelmallisia alueita ravintolassa.

Kokonaisuudessaan valaistuksen tulisi olla hienovaraista, mutta eri toiminnolliset alueet, kuten kulkureitit ja tarjoilualueet, tulisi olla valaistu kirkkaammin.

Ravintoloiden valaistuskokonaisuuteen vaikuttaa suuresti myös ravintolan taso ja muu käyttö. Esimerkiksi itsepalveluravintoloissa valaistusvoimakkuuden tulee olla huomattavasti suurempi, kuin esimerkiksi hienoimmissa illallisravintoloissa. Ravintoloiden valonmäärän tarve vaihtelee paljon myös vuorokaudenajan mukaan. Aamupalalla ihmiset kaipaavat enemmän valoa, sillä se saa ihmiset tuntemaan itsensä virkeämmäksi, kun taas illalla hämärämpi valaistus saa ihmiset rentoutumaan.

Yleisvalaistus

Valaistuksen tulee aina soveltua tilan arkkitehtuuriin ja sisustukseen, riippumatta millainen ravintola kyseessä on. Yleisvalaistusta mietittäessä tulee kuitenkin ensin kartoittaa, minkälaisesta ravintolasta on kyse. Itsepalveluravintoloille standardi määrittelee tasaisen 200 luksin valaistusvoimakkuuden vaatimuksen, kun taas baareissa valaistukseksi riittää 50 luksia eikä tasaisuudella ei ole juurikaan merkitystä.

Valaistuksessa tulee ottaa huomioon, että siivoukseen vaaditaan yleisesti 300 luksia, joten siivouksen ajaksi tulisi olla mahdollista saadaan riittävä valaistus. Yleisvalaistuksessa tulee myös huomioida valaisimien värintoistokyky, jonka tulisi olla yli 80. Tällä tavoin voidaan varmistua siitä, että valo ei vääristä ruuan värejä, vaan ruoka näyttää tuoreelta ja hyvältä.

Yleisvalaistus toteutetaan yleensä asentamalla valaisimet joko upotettavina tai pintana tilan kattoon. Valaistus voidaan myös toteuttaa kiskovalaisimilla, joiden paikkoja on tarvittaessa helppo vaihtaa, myöskin riippuvalaisimet saadaan tarvittaessa asennettua valaisinkiskoon. Yleisvalaistuksessakin on tärkeää suunnitella valaistuksen ohjaus ja ryhmittely huolella, että valaistuksella saadaan helposti luotua erilaisia valaistustilanteita. Illallisravintoloiden tai baarien yleisvalaistus voidaan toteuttaa myös kohdevalaisimien avulla, sillä näissä valaistusvoimakkuus voi olla pienempi ja tasaisuuden sijaan haetaankin kontrastia eri kohtien välillä.

Keittiön ja tarjoilupöytien valaistus

Standardien vaatimukset valaistusvoimakkuuksista kohdistuu suurimmaksi osaksi alueille, joissa työntekijöiden kannalta tarvitaan reilumpaa valaistusta tehtävien suorittamiseen. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi keittiöt, baaritiskit ja tarjoilupöydät.

Keittiöihin standardin vaatimus valaistusvoimakkuudelle on 500 luksia. Valaisimien värintoistoindeksin tulisi olla yli 80, jotta pystytään havaitsemaan mahdollisesti pilaantuneet raaka-aineet selvästi. Kylmiöissä tulee huomioida valaisimen lämmönkesto. Kylmiöissä olisi suositeltavaa käyttää LED-valaisimia, sillä ne syttyvät päälle kylmissäkin olosuhteissa välittömästi.

Keittiöissä tarvitaan tehokasta valaistusta työntekijöille

Tarjoilupöydillä ja niiden läheisessä ympäristössä valaistusvoimakkuuden tulisi olla 300 luksia. Hyvä valaistus tarjoilupöydillä ei pelkästään palvele työntekijöitä, vaan valaistus osoittaa selkeästi asiakkaille ruuan paikan ja saa ruuan näyttämään houkuttelevammalta. Baaritiskeillä valaistusvoimakkuuden tulisi olla myös 300 luksia, jotta työskentely olisi turvallista esimerkiksi hedelmiä viipaloitaessa. Tiskeillä tulee valaistuksessa huomioida myös se, ettei näyttöpäätteisiin pääse muodostumaan valaisimista heijastuksia.

Tunnelmavalaistus

Tunnelmavalaistus saadaan aikaan korostamalla erilaisia arkkitehtuurisia ja sisutuksellisia elementtejä ja siten muodostamalla selkeitä eroja valaistusvoimakkuuksissa ja varjoissa. Tunnelmavalaistusta voidaan luoda epäsuorilla valaistusratkaisuilla tai kohdevalaisimilla. Tällä tavoin saadaan aikaan tilaan elävyyttä ja näyttävyyttä.

Korostamalla erilaisia esineitä valolla, saadaan ihmisten huomio kiinnittymään niihin. Tällä tavalla saadaan myös kiinnitettyä baaritiskeillä huomio haluttuihin tuotteisiin. Korostusvalaistuksessa tulee huomioida korostettavan kohteen materiaali ja väri. Materiaali ja väri vaikuttavat pinnan kykyyn heijastaa valoa. Mitä enemmän valoa diffusoituu, sitä vähemmän häiritsevää kiiltoa ja häikäisyä pääsee muodostumaan.

LED-nauhalla saadaan korostettua baaritiskin tuotteita

Pöytien valaistuksen tunnelma pitäisi olla rento ja intiimi, mutta riittävä ruokalistojen lukemiseen sekä pöytäseurueen kasvojen tunnistamiseen. Pöytien valaistukseen voidaan käyttää kiskovalaisimia, upotettavia kohdevalaisimia tai riippuvalaisimia. Kohdevalaisimia käytettäessä on hyvä varmistaa suunnittelussa, että valaisimen valokeila tulee kohdistettuna pöytään ja ettei valokeila leviäisi pöydän yli, jolloin saadaan säilytettyä intiimi tunnelma.

Riippuvalaisimia käytettäessä tulee valita valaisin, jossa valaisimen valonlähde ei ole suoraan näkyvissä. Lisäksi kun valaisin asennetaan noin 60cm korkeuteen pöydästä, vältytään valaisimen aiheuttamalta häikäisyltä ja siltä ettei valaisin ole tiellä.

Pöytiin kohdistettu valo tuo intiimiä tunnelmaa ravintolaan

Pysäköintialueiden valaistus

Isompien hotellien yhteydessä on useimmiten myös asiakkaille tarjolla parkkialueita. Näiden valaistukseen kannattaa myös kiinnittää huomiota, sillä huono valaistus saa parkkiruudut ja ajoväylät näyttämään ahtaammilta. Standardin mukaan sisätiloissa sijaitsevilla pysäköintialueilla tulisi olla 75 luksin valaistusvoimakkuus ajoväylillä ja pysäköintiruuduissa. Sisääntulorampeissa tulisi päiväsaikaan olla 300 luksin valaistusvoimakkuus. Ulkona oleville pysäköintialueille suositeltava valaistusvoimakkuus on 10-20 luksia.

Hyvin valaistus parkkihalli tuntuu tilavammalta

Parkkihalleissa tulisi suosia valaisimia, joissa on laaja valokeila. Tällä tavoin valaistuksesta saadaan tasainen, jolloin valaistuksesta tulee viihtyisämpi ja turvallisempi. Ulkona voidaan käyttää pylväsvalaisimia tai valonheittimiä. Tällöin tulee ottaa huomioon valaisimen valonkeila ja suuntaus, jotta valo saadaan kohdistettua haluttuun paikkaan. Oikein kohdistettu valaisin tuo säästöjä käyttökustannuksista, kun valoa ei lähde taivaalle valosaasteena ja samalla vältytään myös kiusalliselta häikäisyltä.

Pysäköintialueiden valaistuksesta voitte lukea tarkemmin Parkkihallin ja pysäköintialueiden valaistus -artikkelista.

Valaistuksen ohjaus

Valaistuksen ohjaukseen löytyy paljon erilaisia ratkaisuja LED-valaisimia käytettäessä. Valaistuksen ohjaukseen panostaminen kannattaa varsinkin suurissa kohteissa, sillä sen avulla saadaan maksimoitua sähkönsäästö. Sähkönsäästön lisäksi oikeanlainen ohjaus antaa myös valaisimille pidemmän käyttöiän, kun valaisimet eivät pala turhaan. Oikealainen ohjaus on välttämätöntä myöskin viihtyisyyden ja tunnelman kannalta.

Vakiovalo-ohjausta voidaan hotelleissa hyödyntää varsinkin auloissa ja sisääntuloissa, missä yleensä on paljon lasista julkisivua. Tällä tavalla saadaan hyödynnettyä parhaiten päivänvalo, jolloin valaisimet ovat päällä ainoastaan silloin, kun ulkoa tuleva valo ei riitä pitämään valaistusvoimakkuutta halutulla tasolla. Vakiovalo-ohjaus voidaan toteuttaa esimerkiksi DALI:n avulla.

Läsnäolo-ohjaus perustuu erilaisiin liiketunnistimiin ja useimmiten sitä käytetään tiloissa, joissa ei olla yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja. Tämä on käytännöllinen hotelleissa esimerkiksi yleisissä WC-tiloissa ja varastoissa. Tällöin valaisimet ovat päällä vain silloin kuin joku käyttää tilaa. Läsnäolo-ohjausta voidaan lisäksi käyttää muiden ohjaustapojen lisäksi esimerkiksi toimistoissa tai kokoustiloissa, tällöin varmistetaan, ettei valot jää turhaan päälle käyttäjän unohduksen takia.

Tilanneohjaus on kätevä ohjaustapa monissa hotellien eri tiloissa. Tässä ohjaustavassa voidaan luoda tilaan erilaisia valmiita tilanteita, jotka käyttäjä saa käyttöönsä nappia painamalla. Näitä voidaan hyödyntää niin ravintoloissa, kokoushuoneissa kuin hotellihuoneissakin. Esimerkiksi kokoushuoneeseen voidaan ohjelmoida ennalta eri tilanteita, kuten yleisvalaistus, esitysvalaistus ja kokousvalaistus. Tällöin esimerkiksi painamalla esitysvalaistus päälle, sammuvat valot valkokankaan edestä ja muutkin valot himmenevät, jotta esitys olisi helposti nähtävissä valkokankaalta. Esityksen jälkeen on helppo painaa päälle kokousvalaistus, jolloin valot syttyvät takaisin siten, että pöydällä nähdään esimerkiksi tehdä muistiinpanoja. Tilanneohjauksissa tulisi tilanteet kirjata painonappien viereen, jolloin käyttäjän on erittäin helppo käyttää valaistustilanteita.

Yhdistelemällä erilaisia ohjaustapoja ja tekemällä niistä helppoja käyttää saadaan parannettua asiakkaan kokemusta ja viihtyvyyttä hotellissa, samalla saavutetaan myös säästöä sähkönkäytössä ja huoltokustannuksissa.

Mistä valaisimet kannattaa ostaa?

Led-valaisimet kannattaa ostaa suoraan sähköalan ammattilaisilta. Täältä löydät jälleenmyyjämme. Heidän kautta saatte myös käyttöön valaistussuunnittelupalvelumme, jos tarvitsette kohteeseenne valaistussuunnitelmaa.


Julkasija: Winled Oy, Joona Saarelainen
Julkaistu : 03.12.2019

Lue myös