Hirsitalon valaistus ja rakentaminen


Hirsirakentamisella on Suomessa pitkät perinteet ja Suomesta löytyykin yli 500 vuotta vanhoja hirrestä rakennettuja taloja ja kirkkoja.

Hirsitaloissa käytetyt hirsityypit voidaan jakaa pääasiassa kolmeen luokkaan: pyörö-, pelkka- ja lamellihirsi. Näistä pyöröhirsiä käytetään paljon loma-asuntojen rakennuksessa, kun taas pelkka- ja lamellihirttä käytetään myös asuinrakennuksissa.

Tässä artikkelissa käymme läpi mitä kaikkea tulisi huomioida hirsitalojen rakentamisessa ja miten niiden valaistus voidaan toteuttaa. Lisäksi käymme läpi hirsirakentamisen pääkohdat ja vaiheet.

Mitä tulee ottaa huomioon hirsitaloa rakentaessa?

Hirsitaloa rakennettaessa on monia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon jo ajoissa. Jälkikäteen esimerkiksi sähköjohtojen vetäminen on huomattavasti rajoitetumpaa ja vaikeampaa kuin jo alkuvaiheessa suunniteltu, jolloin johdotukset voidaan tehdä hirsien sisälle.

Hirsitalon suunnittelussa tulee huomioida hirsien painuminen. Hirret painuvat vaakasuunnassa 0,5–2 cm seinän korkeusmetriä kohden, pääosa painumasta tapahtuu kahden ensimmäisen vuoden aikana. Hirsityypeistä lamellihirsi painuu vähiten.

Tämä on kuitenkin aivan luonnollinen ilmiö ja siitä ei ole haittaa, kun se otetaan huomioon suunnittelussa. Varsinkin ikkunoiden, ovien ja pystykoolauksien kohdalla tämä tulee huomioida, sillä ne ovat painumattomia rakenteita. Ne ovatkin usein liitetty kara- tai liukukiinnityksillä, jolloin seinien painumisesta ei aiheudu haittaa.

Hirsitalon sisustussuunnittelu

Hirsitaloissa voidaan suosia luonnollisia materiaaleja sisustuksessa, sillä ne sopivat hyvin yhteen itse rakennusmateriaalin kanssa. Hirsitaloissa suositaan usein luonnonkiveä, puuta, metallia ja lasia. Lattiamateriaaliksi valitaan usein luonnonmateriaaleja, kuten lautalattiaa, parkettia tai kiveä. Samoja luonnonmateriaaleja suositaan usein myös huonekalujen ja kiintokalusteiden materiaaleina.

Jottei sisustus jäisi liian yksitoikkoiseksi, on hyvä lisätä erilaisia yksityiskohtia. Tällaisia ovat esimerkiksi lasiset ja metalliset sisustuselementit, jotka ovat hyvä vastakohta lämminhenkiselle puumateriaalille.

Hirsitaloihin sopii monenlaiset sisustustyylit. Hirsitalon tunnelmaan ja tyyliin voi vaikuttaa monella eri tavalla - ratkaisut voivat yhtä hyvin olla moderneja kuin perinteisiäkin. Hirsitaloissa rakennusteknisistä syistä näkyy usein erilaisia palkkeja ja listoja näkyviin, joita korostamalla saadaan luotua persoonallisia ja näyttäviä yksityiskohtia.

Hirsitalon moderni sisutus

Hirsitalon sähkösuunnittelu

Hyvällä aikaisella suunnittelulla ja nykyaikaisella hirsivalmistuksella ei tarvitse enää hirsitaloissa asentaa johdutuksia pinnoille. Kaikki johdotukset saadaan piilotettua näkyvistä esimerkiksi seinien, kattojen ja lattioiden rakenteisiin. Pistorasioiden johdotukset vedetään usein lattian alta ja asennetaan muoviputkiin vioittumisen välttämiseksi.

Myös sähkötöissä tulee huomioida hirsien painuminen, ettei johdotuksia vedetä liian kireiksi, jolloin painumisen seurauksena ne voisivat vioittua. Usein pistorasiat ja katkaisimet asennetaan väliseiniin, joissa painumista ei tapahdu.

Hirsitaloissa sähkösuunnitelma tulee olla tarkasti mietittynä jo varhaisessa vaiheessa, jotta kaikki haluttu saadaan toteutettua. Esimerkiksi ulkovalaisimia ei saada asennettua siististi, jos niille ei ole tehty johdotuksia hirsien sisään.

Hirsitalon ulkovalaistus

Hirsitalojen valaistus

Hirsitaloissa valaistuksen suunnittelua hankaloittaa esimerkiksi kattopalkit ja se ettei kaikkialle voida asentaa upotettavia valaisimia. Valaistussuunnitelma tulisi myös olla hyvissä ajoin valmis, jotta johdotukset valaisimille saadaan tehtyä hirsien sisään, varsinkin seinävalaisimien kohdalla tämä on erittäin tärkeää. On hyvä olla jo alusta asti perillä, milloin minkäkin suunnitelman tulee olla valmis.

Valaistussuunnitelman tekemisestä voitte lukea Missä vaiheessa teetän valaistussuunnitelman? -artikkelistamme.

Hirsitalo palkkien valaistus

Vaikka kattopalkit asettavat jonkin verran haasteita valaistussuunnittelulle, niin ne tarjoavat myös mahdollisuuksia. Näkyvistä kattopalkeista saadaan hienoja epäsuoran valon elementtejä, kun niiden päälle asennetaan LED-nauhaa. Tällä tavoin saadaan korkeisiin tiloihin pehmeää ja tunnelmallista valoa, joka korostaa tilan korkeutta. Muuten hirsitaloissa valaistus voidaan toteuttaa aivan kuten missä tahansa muussakin kodissa.

Kodin valaistuksen parhaista vinkeistä olemme koostaneet teille LED-valot kotiin -artikkelin.

Hirsitaloissa seinien värityksellä on iso merkitys valaistukseen. Tummempi puu yleisesti näyttää paremmalta lämpimässä valonvärissä, kun taas vaalean kanssa voidaan käyttää hyvin myös neutraalia värilämpötilaa. Lisäksi tummempi väri vaatii huomattavasti enemmän tehoa valaistukselta.

Lisää valaisimien värilämpötilasta ja niiden valinnasta voitte lukea Mikä on oikea valonväri? -artikkelistamme.

Hirsitalon lämmin valaistus

Hirsitalon rakentamisen pääkohdat

Onnistuneeseen rakennusprojektiin liittyy monia eri suunnitelmia ja vaiheita. Rakennusprojekti voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen:

1.Rakentamisen esisuunnittelu Ensimmäisiä oleellisia päätöksiä on, että tehdäänkö rakennustyöt itse vai toimitaanko rakennuttajina, joka on yhä yleisempää. Rakentaja vastaa aina loppukädessä projektin onnistumisesta ja rakennusmääräyksien toteuttamisesta itse, joten esisuunnittelu on erittäin tärkeää. Esisuunnitteluun ja varsinaiseen suunnitteluun on hyvä varata noin vuoden verran aikaa.

Esisuunnittelu sisältää seuraavat vaiheet: tarvekartoitus, tontti ja kaavoitus, talomallin ja tilaratkaisujen valinta, toteutustavan ja mahdollisen talopaketin sisällön valinta sekä alustavan budjetin määrittely. Rakentaminen voidaan aloittaa, kun on hankittu tontti ja tehty suunnitelmat ja sopimukset rakennettavasta kohteesta. Tämän jälkeen tehdään lopulliset piirustukset rakennusluvan hakemista varten.

2.Rakentamisen valmistelu ja luvat

Esisuunnittelun jälkeen päästään varsinaiseen suunnitteluun. Suunnittelussa on paljon huomioitavaa, joten on fiksua jakaa suunnitteluvastuu eri alan ammattilaisten kanssa. Rakentamisen organisoinnissa onkin hyvä miettiä seuraavat asiat läpi tarkasti: Talon suunnittelijoiden ja toteutuksien tekijöiden valinta ja sopimukset heidän kanssaan, budjetti ja sen rahoitus, rakennuspiirustuksen ja rakennuslupa, suunnitelmat talotekniikasta, sisustuksesta ja kiintokalusteista, hankintojen ja toteutuksen suunnittelu sekä näiden tarjouspyynnöt, vakuutukset sekä töiden aikataulutus. Talopaketteja on saatavilla eri sisällöillä kuten esimerkiksi muuttovalmiina, tällöin iso osa vastuusta siirtyy talotoimittajalle.

Ennen kuin rakentaminen päästään aloittamaan tarvitaan rakennusprojektiin pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Nämä palvelut ovat usein saatavilla myös talotoimittajan kautta. Tärkeää on myös huomioida, että aina ennen rakentamista tarvitaan rakennuspaikkakunnan viranomaisilta rakennuslupa.

Lisää rakennusluvasta voitte lukea Rakentaja.fi:n kirjoittamasta artikkelista.

Kannattaa myös huomioida, että sesonkiaikana lupahakemusten käsittelyyn saattaa kulua reilusti pidempi aika.

3.Maatyöt ja rakentaminen

Kun suunnitelmat ja lupasiat ovat kunnossa voidaan aloittaa itse rakentamiseen liittyvät työt. Jotta rakentaminen voidaan aloittaa, täytyy ensin perustaa työmaa ja toteuttaa sen valvonta, miettiä mihin tavarat saadaan laitettua ja varastoitua, hankittava tarvittavat työkalut ja hoitaa maatyöt ja kunnallistekniset ja muut liittymät kuntoon.

Hirsitalon rakennustyöt voidaan aloittaa, kun maatyöt ovat valmiita ja liittymät ovat toteutettu. Hirsitalon rakentamiseen ei vuodenaika vaikuta ja rakentaminen voidaan hoitaa myös talvella. Itse rakennustyöt etenevät yleensä seuraavanlaisesti: ensimmäisenä tehdään perustukset, jonka jälkeen pystytetään runko ja vesikatto sekä asennetaan ikkunat ja ovet.

Tämän jälkeen tehdään kate ja ulkoverhouskuntoon, jonka jälkeen päästään tekemään sisätöitä, talotekniikkaa ja asentamaan kiintokalusteita. Kun nämä osuudet ovat valmiita voidaan aloittaa pihatyöt sekä tehdä talolle loppukatselmus ja käyttöönotto.

4.Viimeistely ja tarkastukset

Ennen kuin asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen kotiinsa pitää rakennuttajan tarkastaa talotoimittajan ja muiden urakoitsijoiden tekemät työt ja suorittaa lopputarkastus. Lopputarkastus on kunnan rakennusvalvonnan viranomaisen tekemä katselmus, jossa asunnon kunto kartoitetaan asumista varten. Lopputarkastuksen tarkoitus on varmistaa asunnon turvallisuus. Tässä tarkastetaan esimerkiksi paloturvallisuus, julkisivun värit ja asennusten turvallisuus esimerkiksi porraskaiteiden tai kodinkoneiden osalta.

Rakennusprojekti päättyy lopputarkastukseen, joka on tehtävä 5 vuoden sisällä rakennusluvan myöntämisestä. Lopputarkastuksen vaatimukset vaihtelevat jonkin verran eri kuntien välillä, joten nämä kannattaa aina tarkastaa tapauskohtaisesti. Lopputarkastuksessa vaaditaan muun muassa seuraavia dokumentteja:

  • Ilmoitus lopputarkastusta varten, tarkastusasiakirjan yhteenveto
  • Lupapäätös ja viralliset piirustukset
  • Energiaselvitys ja energiatodistus
  • Aloituskokouspöytäkirja
  • Rakennus- ja LVI-tarkastajien katselmus- ja tarkastuspöytäkirjat
  • Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
  • Tarkastuspöytäkirja sähköasennuksista
  • Ilmanvaihdon ja painekokeen mittauspöytäkirja
  • Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja
  • Selvitys rakennustyömaajätteen loppukäsittelystä

Hirsimökin valaistus

Hirsitalon valaistussuunnittelu

Jos olette rakentamassa hirsitaloa tai -mökkiä ja valaistusasiat ovat vielä epäselviä, voitte olla yhteydessä valaistussuunnittelijoihimme: valaistussuunnittelu@winled.fi. Tätä kautta saatte tietoa valaistussuunnitelman sekä koko valaistuksen kustannuksista tai pikaista konsultaatioapua valaistusongelmiinne.

Asiakkaidemme kokemuksia hirsitalojen valaistussuunnittelusta voitte lukea seuraavista artikkeleista:

Valaistussuunnitelma moderniin hirsitaloon

Loistava hirsitalo osa 2

Valaistuksen tärkeys rakentamisessa

Hirsitalon muunneltava valaistus

Monet asiakkaamme ovat kirjoittaneet omista hirsitalon rakentamis- ja valaistusprojekteistaan, joista pääsette lukemaan lisää Vieraskynä-blogistamme.


Julkasija: Winled Oy, Joona Saarelainen
Julkaistu : 03.12.2019

Lue myös