Voiko yrityksellä olla korkea moraali? – Ehdottomasti!

Winledin toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Rohkeus

Kaikessa liiketoiminnassamme haluamme olla rohkeita. Rohkeus on meille sitä, että kyetään sanomaan vaikeatkin asiat niin kuin ne ovat. Rohkeus on sitä että kykenemme aina eettisesti oikeaan valintaan. Rohkeus on rehellisyyttä hinnalla millä tahansa.

Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa merkittävästi tekemiämme päätöksiä päivittäin. Oli kyse sitten vastuusta ympäristöä, yhteiskuntaa, työkaveria tai asiakastamme kohtaan, kannamme vastuumme selkäsuorana. Vastuullisuus on meille myös sitä, että se mistä sovitaan, siitä pidetään kiinni.

Laatu

Laatu on samalla sekä meidän tärkein kilpailuvalttimme, että oman toimintamme mittari. Kaikessa mitä teemme, haluamme olla parhaita. Aina emme kuitenkaan voi; joskus joku toinen on onnistunut rakentamaan paremman valaisimen, joskus joku on toimittanut nopeammin. Laatu on meille kuitenkin sitä, että tehdään asiat niin hyvin kuin osataan ja seuraavalla kerralla vielä paremmin. Tuotteiden ja toiminnan laatu on se mistä meidät tunnetaan.

Innovatiivisuus

Innovatiivisuus on se mihin meillä kannustetaan. Meillä ei tehdä niinkuin on aina tehty, vaan tehdään paremmin kuin ennen. Meillä ei sanota, että ”ole ahkera” vaan ole ”innovatiivinen”. Meillä se mitä tekee on tärkeämpää, kuin se miten paljon tekee. Innovatiivisuus on se millä luodaan hyvinvointia töihin, kotiin ja muille ihmisille.

Arvostus

Me Winledillä arvostamme asiakkaitamme. Arvostamme yhteistyökumppaneitamme ja kaikkia sidosryhmiämme. Arvostamme kotimaatamme ja työkavereitamme. Mutta ennen kaikkea arvostamme sitä, että tekemäämme työtä arvostetaan.


Yrityksemme laatupolitiikka

Asiakkaat ja kumppanit

Kaiken toimintamme lähtökohtana toimivat asiakkaidemme tarpeet sekä odotukset. Niiden täyttäminen on meille kunnia-asia ja menestymisen edellytys. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme laadukkaita valaistuksia sekä vahvistaa omalla osaamisellamme yhteistyökumppaneidemme toimintaa.

Laatu

Koko henkilöstömme on sitoutunut toimimaan laatujärjestelmämme mukaisesti ja kehittämään yrityksemme toiminnan laatua oman osaamisensa kautta. Aktiivisella yhteistyöllä, ja kommunikoinnilla sidosryhmiemme kanssa varmistamme, että tuotteemme vastaavat viranomaisten määräyksiä ja täyttävät asiakkaidemme korkeimmatkin laatuvaatimukset.

Henkilöstö

Haluamme tarjota henkilöstöllemme parhaan mahdollisen työympäristön ja mahdollistaa ja tukea oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä. Johdon tavoitteena on huolehtia, että toimintamme on suunnitelmallista ja varmistaa riittävät resurssit laadukkaan toiminnan ylläitämiseksi ja kehittämiseksi.

Maailmassa on paljon tärkeitä asioita, mutta harvoja yhtä tärkeitä kuin tämä: Vuoden 2014 aikana kaikki tuotteitamme käyttäneet asiakkaamme ovat olleet kanssamme mukana Uusi Lastensairaala 2017 –hankkeen rahoittamisessa. Lahjoitimme kaikista vuonna 2014 myymistämme tuotteista 1% tuotteiden hinnasta parempaan huomiseen, heille, ketkä sitä eniten tarvitsevat. Summaksi kertyi 15 685,50 euroa. Kiitos, että olette olleet kanssamme mukana!

Kasvu luo työllisyyttä ja työllisyys hyvinvointia. Viimeisen kolmen vuoden aikana Winledille on palkattu 14 uutta työntekijää. Meidän kaikkien tehtävänä on auttaa asiakkaitamme niin hyvin kuin vain suinkin osaamme. Haluamme palvella Teitä asiakkaana parhaan kykymme mukaan, ja samalla kiittää kaikkia asiakkaitamme saamastamme luottamuksesta. Tämä luottamus on siivittänyt meitä eteenpäin. Tämä sama luottamus on näkynyt myös kasvaneena kaupankäyntinä jonka avulla on työllistetty uusia henkilöitä ja luotu hyvinvointia. Haluamme kiittää ja kumartaa, mutta samalla antaa lupauksen: Tästä eteenpäin tulemme palvelemaan teitä vielä entistäkin paremmin.

Suomalainen Vastuun-kantaja on merkki suoraselkäisyydestä. Suomi on antanut meille paljon. Koulutuksen, työn ja turvallisen toimintaympäristön, josta kaikki työnte-kijämme perheineen saavat nauttia. Kannamme vastuumme ylpeinä.

Tuotteiden elinkaaren loppupäässä on myös tärkeä huolehtia asian-mukaisesta käsittelystä. SELT ry on tuottaja-yhteisö, johon kuulumalla haluamme vaikuttaa omaan Ekologiseen jalanjälkeemme. Maapallon kestokyvystä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää meille kaikille.

Tuotteiden markkinoille saattamisen aikana tehtävillä valinnoilla on suuri merkitys siihen mikä on jälkeen jättämämme hiilijalanjäljen koko. Huolehdimme myös Suomen Pakkauskierrätys RINGIN mukaisesta pakkausmateriaalien käsittelystä ja kierrättämisestä.

Luotettava Kumppani ohjelman kautta luovutamme teille oikeuden tarkistaa yhteiskunnalliset vastuumme ja velvollisuutemme lähes reaaliajassa. Asiointi kanssamme on aina turvallista ja luotettavaa. Pidämme sen minkä lupaamme.